Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haten, zoodra eene vrouw in den boom komt. Men neemt vooreerst jaarlijks de kleinere en de lager staande takken weg, en verwijdert de overvloedige vruchten, hetgeen noodig is oiu de overblijvende groot en rijp te krijgen. Üan moeten de vruchten in den tijd këtèwèl of iets later in zakken tot rijpheid komen, omdat men daarmede de mieren aantrekt, die zich slechts met het uitzweetende sap voedende, daardoor de wespen en hare eieren afhouden en de vrucht bevrijden van de ziekte, welke onder den naam van »bolèngngën" bekend is. Het is geen bewijs van welgesteldheid de vrucht in den tijd këtèwèl af te plukken, hetgeen wijst op dadelijk geldgebrek; maar het beduidt niets, dat men haar veel in jongeren vorm, in den tijd gori, op de paser's ziet, omdat de boomen dan toch gesnoeid worden. Tien nangka's leverden 63 groote en vijfmaal zooveel kleinere op. Gemiddeld rekent men 10 groote vruchten per boom als eene goede opbrengst, en 5 als eene slechte. Als zij overvloedig zijn, gelden de groote vruchten 20 tot 25, anders 40 tot 50 cents, welke prijzen voor den verkoop in het klein stijgen tot een guldeu. Als minimum mag men de waarde per dragenden boom stellen op f 2 'sjaars.

MANGGA.

Van mangga kweekt men een 25-tal soorten. Als typen voor opbrengst en prijs kan men nemen den • kopjor", met de ronde, saprijke maar vezelachtige vruchten ; den *podang", schitterend geel van kleur; den *sengir", met de groote, grove vruchten; den »kwénni", met de vele hars aan de schillen, en den ■pakèlwiens vrucht nog grooter en sterker van geur is dan de vorige. Hij wordt gekweekt uit de groote pitten, »pëlolc",1 die eerst met de vezels, »djarot", gedroogd worden, en dan te kiemen gelegd. De ontkieming is in drie weken afgeloopen en de ontwikkeling binnen zes maanden zoover gevorderd, dat men aan het overplanten kan gaan. Naarmate van den grond duurt het zes tot tien jaar voor de bloei begint, terwijl de leeftijd tot vijftig jaar zou reiken. De mangga bloeit tegen het uitscheiden der regens in het

Sluiten