Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bepaalt zich gewoonlijk lot het afvegen der stammen, indien er zich parasieten op zetten, en tol het zuiveren van den grond rondom den boom. Eens slechts zag ik meer zorg besteed toen men het water, waarmee een geslachte kip uitgewasschen was, langs een paar djëroek-boomen neerwierp om zoo eene soort van bemesting aan te brengen. De boomen uit afleggers dragen vrucht na drie tot vijf jaar, die uit pillen na tien tot vijftien jaar. Men zegt dat de pompelmoes een leeftijd van vijltig jaar bereikt, twintig jaar meer dan die der andere djeroek-soorten. Van den bloei tot de rijpe vrucht zijn vijf maanden noodig. De bloei heet:

»ké'nbang", na 14 dagen is de vrucht gezet;

»pbitil", twee maanden later is zij half volwassen en verkeert dan in den lijd »tërnaboeh"; nog anderhalve maand, en de vrucht heeft smaak, maar de sapblaasjes zijn nog klein, en gelijken op wormpjes, »singgat", waarna de tijd

»semingyat" heet ; het duurt dan nog eene maand voor het plukken kan beginnen. De pompelmoes heeft een paar weken langer, de pëtjël eene maand korter noodig. De djeroek goeloeng brengt gewoonlijk meer dan 10 stuks, de pëtjël meer dan 100, de overige soorten meer dan 50 per boom op. Zoo is de opbrengst in dil ongunstige jaar. Anders rekent men die als minimum en meermalen bedraagt die daarvan een veelvoud. Grifweg en overal vinden de djëroek goeloeng koopers tegen 5 cent, de pëtjël tegen */, cent, de overige soorten tegen 1 cent, welke prijzen op de pasar's soms tot het vijfvoud stijgen. De opbrengst van den pompelmoes is nog te weinig om te rekenen. Uit het bovenstaande kan men de minimum opbrengst van de djëroek-boomen door elkander stellen op 50 cents per jaar.

MANGGIS.

Op last van de Hoofden werd de manggis nogal aangeplant. De voortkweeking geschiedt uit pitten. De ontkieming kost moeite, daar men veel pitten heeft, welke niet tot genoegzame ontwikkeling komen en sterven. Vervolgens duurt het lang

Sluiten