Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPBRENGST BEREKEND PER BAHOE EN UITGRDRUKT IN GULDENS.

oewi kleinere Jaar'Ük-

Ligplaats der Gewone grootte vrucht- sc]ie 0p_

klapa's bamboe pisang gëmbili voetlings- . Aanteekeningen.

erven der erven boomen brengst in

gadoeng gewassen guldens

j j !

In de omstreken der 180 8 60 8 52 3 311

hoofdplaatsen, der 190 14 50 12 100 3 369

groote pasar's en fa- baboe en mlnder- 175 6 108 56 25 20 390

brieken. 175 10 67 45 7 — 304

175 10 90 20 12 40 347

85 5 75 46 16 12 239

100 2 50 35 30 7 224

In het eigenlijke U ^hoe tot y bahoe. 75 45 35 7 28 190

binnenland. 135 9 18 18 38 12 230

75 10 . 60 50 30 30 255

80 6 50 60 12 8 216

80 10 50 15 10 34 199

55 7 35 35 8 5 145

Het verst van de meer dan een halve 30 3 7 3 45 6 94

hoofdplaatsen. bahoe. 25 2 65 7 5 — 104

60 2 25 2 10 — 99

Sluiten