Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Reeds dadelijk zij opgemerkt, dat men de grootte der erven in verband tot beplanting en waarde, niet mag aannemen zonder de volgende aanteekeningen.

De geleverde opgaven stellen types voor. Zoo vindt men die het meest, en zoo kan men aannemen in de dichtst bevolkte streken eene gewone grootte der erven van 1/i baboe met eene opbrengst van ruim /' 500 per bahoe; in het eigenlijke binnenland eene gewone grootte van een halven bahoe, en eene opbrengst van f 200 per bahoe; en het verst van de hoofddplaatsen eene gewone grootte van meer dan een halven bahoe, en eene opbrengst van f 100 per bahoe. Maar daarom zijn er ook op de hoofdplaatsen erven, grooter zelfs dan een bahoe, en in de verste kringen der Afdeeling kleiner dan een kwart bahoe, evenals er vele van die grootte in het eigenlijke binnenland worden aangetroffen. Nergens evenwel vond ik elders dan in de omstreken der hoofdplaatsen, der groote pasar's en fabrieken opbrengsten van f 500 tol f 400; daarentegen wel daar producties van f 200, ofschoon ook niet minder.

Welk gebruik er van de kleine erven wordt gemaakt in de dichtst bevolkte streken met weinig bouwgrond, blijkt uit de eerste categorie. Men vindt daar tal van lieden, die met hun huisgezin leven van iels meer dan een kwart bahoe erf. De gewassen groeien er dan in verschillende verdiepingen, waarvan de bovenste door de kruin der klapa's, de middelste door de vruchtboomen, de onderste door de kleinere planten wordt ingenomen, terwijl legen eiken boom, nog stengels en ranken klimmen, die ieder waarde hebben.

In het eigenlijke binnenland, dus over de grootste oppervlakte der Afdeeling, vindt men de erven van ongeveer een halven bahoe groot, en waarvan partij wordt getrokken, meer of minder, naarmate de oogst van den bouwgrond slechter of beter is geweest.

Bij uitzondering treft men daar huisgezinnen aan die zooals om en bij de kringen der dichtste bevolking, alleen van de erven leven. Het gebeurt niet zeldzaam, dal er erven voorkomen, waar pisang en oewi schaarsch zijn en men slechts

Sluiten