Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERZAMELEN VAN BOSCHPRODUCTEN.

Waar bosch en water is, schijnt men liever te visschen dan tot eenige verdienste de wildernis in te gaan; trouwens er is gevaar hij. Is liet ongeval zeldzaam, dat den verzamelaar van gadoeng dit jaar trof, van door eene aardstorting te worden bedolven: niet bet aangevallen worden door de wilde dieren, en vooral door dc tijgers. Om zich zeiven en vooral vrouw en kind te vrijwaren, tegen den eigenaar der wildernis »Sing »Kagoengngan Alas", zet de Inlander niet gaarne vallen. De familie van den gevangen tijger, zegt hel bijgeloof, zou den vallenzetter wederkeerig ongeluk aanbrengen. Daarvan weer de zeldzaamheid van gevangen tijgers in andere tijden, dan waarop het Inlandscli bestuur, zooals tegen Nieuwjaar en andere dagen van feestelijkheid, van die dieren verlangt. De Inlander, die niets op zijn geweten heeft tegen den «Eigenaar", gaat de wildernis in, en blijft er zoo goed als weerloos met eene onverschilligheid kampeeren, die ons als doodsverachting mogelijk zou aangerekend worden. Terwijl wij te paard en vergezeld er door logen, zagen en boorden wij lusschen de struiken verzamelaars van boschproduclen bezig. Eene vrouw, die er een morgen lombok plukt, verdient 10 centen, evenveel als die daoen ranti, koentji of tëmoe zoekt. Waagt zij zich verder, dan kan zij in één dag voor 25 cents koenoer-blaren krijgen, waarmee de Javaansche suiker wordt samengebonden, of anders onder poeljoeng- en këmiri-boomen voor evenveel waarde aan pitten rapen, tenzij ze de laag groeiende bloemen vindt, wier scherpe, wrange of zoete smaak dezelven tol toespijzen doet gebruiken, of zij wilde sirih plukt lot 25 bosjes, »poros", wat alles een gelijk geldelijk voordeel geeft. Zoodra bij de inzameling te snijden, te hakken, te klimmen, te graven valt, treedt de man op, die de vrouw vergezelt; maar evenals zij wel alleen is, zoo gaat de man nog meer zonder haar, en soms voor verscheidene dagen achtereen. Meer dan de vrouw verdient hij per dag meestal niet. Soms treft den verzamelaar van rottan dit geluk.

De rottan malam, sëpët en lëgi met de redelijk lange

Sluiten