Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Soms loopt na enkele uren, soms eerst na verscheidene dagen, genoegzaam vocht uit, dat niet eens altijd tot suiker te maken is, en welke suiker bij voldoende opbrengst der 5 boomen zelden meer waard is dan 25 cents per dag. Tol het aftappen neemt de Inlander de jongere boomen met slappe blèren, daar die met stijve blaren geen genoegzaam sap zouden leveren. In tegenstelling met de arèn. schijnt de klapper door het aftappen niet veel te lijden, ten minste ik zag boomen, die 10 jaar reeds de bewerking ondergingen, en er gezond uitzagen.

VERHUREN VAN PLOEGVEE.

Vervolgens als nevenbedrijf het verhuren van ploegvee, voor eenen prijs, die op 25 cents per morgen te staan komt, of tegen betaling van 2 tot 5 amët's padi na den oogst, hetgeen overeenkomt met 16 tot 24 gulden per jaar en per span. Het zijn de dieren, die men toevallig over heeft en wier onderhoud moeite of geld zou kosten, welke men afstaat.

VEETEELT.

Het eigenlijke fokken van hoornvee wordt nergen' aanger troffen, nog minder van paarden, In vrijheid tieren zij voort, parende in den wilde, zonder eenige leiding der natuurdrift. Bij onderzoek naar de alkomst der kudden, die wij aantroffen, stootte men geregeld op een of twee koeien of buflels, dikwijls op een enkel kalf door de ouders bij huwelijk meegegeven in het jonge huishouden of door hetzelve gekocht, toen er nog weinig kinderen waren, en dat in den loop der jaren de geslachten had voortgebracht, nu daar grazende. Wie vee koopt, heeft meestal een, hoogstens twee span om te werken, en daar is weinig voortteling. Zulk vee wordt ook zelden weer verkocht, of het is een bewijs van achteruitgang. Wel gebeurt dit bij de families, bij wie eene kudde is ontslaan, en dan is menigmaal die verkoop eene vaste bijdrage tot de behoeften van het gezin. Kleiner vee, zooals geiten en schapen,

Sluiten