Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die le hebben ontdaan van de hoofdnerf, worden 8 blaren in acht uur saniengeregen tot 4 matten van 6 X 4 v»et oppervlakkte, die op de pasar's 20 cents waard zijn.

MATTEN MAKEN.

Wal de gehang dicht bij de wildernis is, geeft de pandau aan de stranden. Weeft bijna iedere vrouw, als de rijst opraakt, karoeng's: hier ziet men haar allen matten vlechten. Daartoe worden de blèren ontdaan van de gedoomde randen; een paar dagen le verwelken gelegd; vochtig gehonden; afgeschraapt en gevlochten. Aanhoudend doorwerkende komt de mat van ü'/s X 2'/i voet op twaalf uur arbeid te staan met eene waarde van 15 cents. Wie de blèren niet zelf verzamelen wil, kan die, onldaan van de doorns, wel eens koopen tegen 50 cents den bundel, waarvan er 5 genoeg zijn om 10 matten te vlechten, maar wie zoo doet, moet bijna alle winst in de grondstof verbruiken: voor haar herleidt zich een uur arbeid tot een halven cent loon.

Nog een lak van bedrijf is bij de bosschen algemeen, die van het rijgen tot matten van »bamban", eene soort van Canna. Wij weten iemand die vijf paal ver het bosch in ging met vijf kalti rijst met trassi en zout als leeftocht, die daar vier dagen bleef om twee mansvrachten bamban-slengels te verzamelen en te klieven. Hij bracht die in één dag naar huis, en schraapte alle in drie dagen af. Toen ging hij weer naar het bosch, zocht in één dag het uoodige aan arèn-vezels en rottan, draaide de eerste tot touw en sneed de laatste lot reepjes in drie dagen. Hij reeg de bamban in negen dagen aan elkander tot 6 matlen, en voorzag die van randen van rottan in nogmaals negen dagen. In één dag bracht hij met zijne vrouw alles naar het 12 paal verwijderde Toeloeng-Agoeng, zelf 4 matten dragende, en keerde 's nachts terug, nadat hij de zes mallen duur had verkocht, Voor ruim 30 dagen arbeid had hij f 7.50 verkregen. En deze man was bedreven. Een ander, die dat niet was, had voor het rijgen en afwerken dertig uur noodig per mat, die 60 cenls waarde had. Zoo

Sluiten