Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkte een ander vijftien dagen aan drie matten, elk 80 cents waard, waartoe hij de grondstof, de ruw gekloofde bamban, voor 40 cents had gekocht.

KATOEN WEVEN,

Het weven van karoeng's en het vlechten van pandan-matten heeft intusschen bijna geheel het weven van katoen vervangen. Sinds men zich op de kleinste pasar's kan voorzien van Europeesch katoen, hoort uien zelden in de desa's meer dat eigenaardig schelklinkend geluid, hetgeen de plaats aanwees, waar het onder het afdak opgesteld getouw in gang was. Voor enkele doeleinden ziet men het nog weven, meestal nog wel op bestelling en dan tegen een prijs dat men eene arme weduwe of uit anderen hoofde in behoeitige omstandigheden zijn moet, om de bestelling uit te voeren. Altijd worden er inheemsche garens voor gebruikt. Die te spinnen is ook al het werk van eenige arme of oude vrouw, tot niets anders meer in staat. In acht dagen tijd, maar dan handig arbeidend van 's morgens tot 's avonds, werden 4 strengen gemaakt, die 68 cents opbrachten en 50 cents aan ruw katoen hadden gekost! Laat ons aannemen, dat uit hoofde van de vele moeite, het garen nu niet zelf wordt geverfd, maar in andere handen komt, ook al van eene landbouwersvrouw. Deze had van verschillende lieden dertig strengen rood te verven. Na die in olie en aschwater te hebben gedoopt; dit voor het aschwater zes dagen achtereen te hebben herhaald; daarna ze dikwijls te hebben uitgewassen, uitgehangen en gedroogd, verfde zij de strengen driemaal in verschillende vaten, en waschte en droogde zij die nogmaals eenige keeren. Zij had f 2.40 aan olie gebruikt en f 1.60 aan verfhout, was achttien dagen aanhoudend bezig geweest, en verdiende f 6. Eene weelster eindelijk maakt in vijf heele dagen een doek af van 1 '/2 voet breed en 83/4 voet lang, waaraan zij voor 37 cents wit en voor 67 cents zwart of rood garen gebruikt, en welke doek hoogstens / 2 koper waard is. Bij bestelling, want weinigen weven meer uit eigen verkiezing, verdient men per geheelen dag tot 18 cents.

Sluiten