Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit duurt' zoo lang dat men bij slot van rekening er de helft mede verdient van de këndi's. Weer met dezelfde hoeveelheid klei vormt men in een dag:

5 »pangaron's" van 15 cents — 75 cents, of 7 »dandang's" »10 » — 70 » »

10 »kwal?s » 7 » — 70 •>

Hier breken er altijd eenige van, en men heeft weer het beperkte gebruik, en het torschen van alles naar de pasar, waardoor de verdiensteu per geheelen dag op 10 cents wordenT teruggebracht.

Wij moeten bij het pottenbakken vermelden het maken van »tanah ampo", eene soort van toespijs, waarvan inzonderheid zwangere vrouwen gebruik maken. De klei daartoe kan men onder het zand van het district Ngoenoet graven. Men slibt die zorgvuldig en vormt haar tot staven, van welke men met een scherpen bamboe bladdunne reepjes afschraapt. Deze reepjes, welke zich onder het afschrappen opkrullen, worden een dag gedroogd en dan geroosterd boven eene horde, die men, om er den rook niet bij te laten komen, boven eenen pol zonder bodem, bij wijze van schoorsteen, plaatst. In drie dagen komt eene mand tanah ampo klaar, die 25 tot 30 cents waarde heeft.

Eigenlijke ambachten vindt men zeldzaam nevens het landbouwbedrijf. Timmerlui, knappere dan die een stuk hout met de kapbijl behakken; ijzersmeden, die iels anders maken dan een ploegkouter of een grasiues; goudsmeden, die meer dan ruwweg eenen zilveren gesp of krisscheede kunnen bewerken, wier geheele verdienste op meer dan enkele guldens per jaar wordt berekend, die anders dan te hooi en te gras hun ambacht uitoefenen, om het te verlaten zoodra aan den grond gewerkt moet worden, zijn er niet in de desa.

MAKEN VAN KRISSCHEEOEN.

Wij vonden een enkelen krisscheedemaker. De ruwe vorm voor de handvatten sneed bij in een dag, de figuren en randen in twee dagen, en dan kon hij zulk een handvat, als het van

Sluiten