Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rood këmoening- of tajoemman-hout was, dat hem zeiven een gulden gekost had, wel eens voor twee galden verkoopen. Het gaat met den verkoop daarvan als met dien der randen, vwronqko", van de krisscheeden: daar krijgt hij er per dag één van af, en zou 40 cents verdienen, doch weinigen willen koopen Zoodra de sawah-arbeid begint, scheidt hij er ook mede uit.

TOUW SLAAN.

Veel houdt men zich onledig met het maken van goemoetoetouw. De kakap grondstof (de hoeveelheid tusschen elk der bladen van den arèn) kost 3 cents; zeven kakap's maakt men per dag tot 14 kluwen touw, die 21/, cent waard zijn, zoodat dan per dag 14 cents gewonnen wordt.

Zoo zijn het bijna alle bedrijven die ieder kent. Een zweepenmaker maakte per dag 5 zweepen, »tjemëlibetaalde aan rotting en garen 121/, cent en verkocht die voor 25 cents. Een ander gaat rottan koopen, vijf paal ver voor 2 cents het stuk, en vlecht per heclen dag van 14 rotlan's 14 lussen of strikken onder de halzen van trekdieren, *sawet", waarmee hij na aftrek der inkoopskosten van den rottan 14 cent verdient. Weer een ander snijdt eene rijstlepel *èiitong", uit djëroekhout in twee uur en verkoopt die voor 3 cents. Het vervaardigen van lepels uit klapper-doppen geeft ook al niet meer dan een cent per uur arbeid Dij de rowo's kan men fuiken, »tvoewoe", verkoopen. Een van 4 voet lang en 5 voel omtrek, waarvoor 2 cent aan rottan was besteed, bracht 8 cent op; eene grootere, waaraan drie dagen werd gearbeid en 6 cents grondstof gebruikt, kon men van de hand doen voor 25 cents.

WAJANG SPELEN.

Het best vond ik van allen een wajang-speler betaald. Ook hij was landbouwer, en rekende gedurende zes maanden negen en dus per jaar achttien keer te spelen. De houten

Sluiten