Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrouwtjes-olie, »lengo wèdok", die zwartgeel is, gauw eene zure lucht verkrijgt, eu 0111 de weinige waarde dikwijls maar zelf wordt verbruikt. Spoedig geld moetende hebben, vermengt zij alles, en van de f 1.25 djarak heefl de vrouw met twee dagen arbeid 5 klapperdoppen olie gewonnen, die elk 20 kopjes inhouden, en welke ter pasar voor l'/j cent per kopje verkoopbaar zijn. ïn hel klein zijn van alle olie lot verlichting en huishoudelijk gebruik de vierkante en de ronde flesch. de halve klapper-dop en bel kopje de maten; in het groot is de eenheid geworden het gewone petroleumblik. dat in de desa onder den naam van »blekof 'bréng", bekend is geworden.

In plaats van de duizende handen, die met de olie van klapper, katjang, widjèn, djarak bezig zijn, vindt men er slechts enkele aan het bereiden van vluchtige oliën. Zij worden zeldzaam uil iels anders gestookt dan van patjar-en kënanga-bloemen. Het geheele slookgerei beslaat uit twee naast elkander slaande potten met deksels, waarvan de eerste door een dunnen bamboe met den tweeden in verbinding slaat, en de tweede door een bamboe met den hals eener flesch; te zamen is de toestel 25 cents waard In den eersten en grootsten pol doel men de bloemen, en dekt die, na er water te hebben bij gedaan, met randoe-blêren en een deksel: in den tweeden pot komt water; in den hals der flesch wat kapok. Na den eersten pot zoo spoedig mogelijk aan de kook le hebhen gebracht, houdt men het vuur bijna smeulende om de bloemen niet te laten aanbranden. De olie gaat over in den tweeden pot. strijkt daar over het water en komt in den hals der flesch, waar zij, door de kapok gereinigd, naar beneden druppelt. Met aanhoudende zorg voor het vuur, verkrijgt men in twee dagen en een nacht drie *gébjos", de eenheid voor aetherische oliën, vol, elk ter waarde van 25 cents.

BEREIDEN EN VERKOOPEN VAN EETWAREN.

Wij komen nu aan hel bereiden en verkoopen van eetwaren en versnaperingen. Hel bedrijf in het groot gaan wij voorbij,

Sluiten