Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het natuurlijk niet beter. Eene andere vrouw maakte van elf uur 's morgens tot vijf uur 's middags koekjes van këlan en klapper, verkocht die den volgenden dag in drie uur op eene vijf paal verwijderde pasar, om 15 cents te verdienen.

De këtan-verkoopster neemt voor 40 cents këtan, 272 klapper. ï'/j cent blaren. 5 cent hout, kookt, bereidt en plaatst alles van zes tot tien uur 's morgens voor 65 cenls. De serabi-verkoopster stampt 15 cenls rijst tot meel, gebruikt 5 cent klapper en zout, 6 cent suiker en 6 cent hout, en verkoopt de 45 daarmee bereide koeken in vier uur voor 45 cents. De dawët-verkoopster neemt voor 8 cents rijsl en voor 20 cents arèn suiker, is met de bereiding een middag bezig, en plaatst haren voorraad in twee dagen voor 50 cenls. De tjao-verkoopster kan van 20 cents »djanggéllan" of agar agar met 45 cents Javaansche suiker en 5 cents meel in een middag zooveel maken, als zij, mils hel warm weder en pasar dag is, voor f 1.20 van de hand zet. Op gewone dagen wint zij niet meer dan 10 tot 15 cenls. Een ander verkocht in twee dagen 40 cents rijst en 10 cenls groenten, voor denzelfden prijs, maar had er voor zich zelve vrij eten van.

KLEINHANDEL.

In dit laatste ligt de groole aantrekkelijkheid voor de vrouw om olie en eetwaren te maken en ter pasar te verkoopen. Dikwijls vonden wij het bij ons onderzoek naar het maken van olie, tempé, etenswaren, gebak, dat zij van de grondstof iets wist over te houden, als ware het sleelsgewijze; *bêdjo", noemt zij het wel eens; om in het huishouden te gebruiken. Zoo neemt zij de slechtere olie, de misvormde lempé, de stukken visch, de snippers kroepoek, de misbakken koeken voor zich zelve; zoo gebruikt zij alles, hetgeen zij overhoudt, na de centen of dubbeltjes, die zij in haar bedrijf gestoken heeft, de »tnodaï', le hebben teruggekregen. Dit is ook waar voor den geheelen handel ter pasar van vruchten, groenten, rijst en allerlei eetwaren in natura. Wij vonden eene vrouw, die voor f 2 telkens 25 tot 30 katli rijsl kocht, en dit op

Sluiten