Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c u 1 o s e ; dat is iets wat in de bacteriologie tot de zeldzaamheden behoort, en b.v. nog bij nr'ltvuur en actinomycose bekend is.

3. PSEUDO-TUBERKELBACILLEN.

Het toepassen der aangegeven kleurreactie heeft dan ook bij de klinische diagnostiek der tuberculose dadelijk na de aansporing van Koch een uitgebreide toepassing gevonden. En hij, die in de gelegenheid is, meerdere malen se- en excreta op tuberkelbacillen te onderzoeken met het oog op het stellen van de diagnose, kan niet nalaten, telkens te erkennen, dat de eigenaardige kleurreactie van den tuberkelbacillus het onderzoek buitengewoon vergemakkelijkt. Echter, de voorspelling van Koch, dat er, behalve de leprabacillus, dien hij reeds noemde, misschien nog wel andere bacillen zouden worden gevonden, die in kleurreactie met den tuberkelbacillus zouden kunnen overeenstemmen, is bewaarheid geworden. In veel gevallen is het vinden van een roodgekleurd, meer of minder korrelig staafje, bij toepassing van de methode van Z i e h 1, niet absoluut voldoende om den tuberkelbacillus te constateeren. Waar het sputum geldt, komt die twijfel minder dikwijls voor, alhoewel hij niet geheel en al is buiten te sluiten, maar bij het onderzoek van urine, baarmoedersecretum, melk, darminhoud en faeces moet men in dit opzicht verbazend voorzichtig zijn; want behalve de leprabacillus zijn er tegenwoordig een aantal bacillen te noemen, die zuur vast zijn en ook in meerdere of mindere mate alcoholvast, en die dan in veel gevallen van den tuberkelbacillus moeilijk te onderscheiden zijn, In dergelijke gevallen moet men zijn toevlucht nemen tot andere hulpmiddelen om de diagnose zeker te kunnen stellen, en het meest aanbevelenswaardige daarvan is de dierenting.

Welke zijn dan de micro-organismen, die met den tuberkelbacillus de kleurreactie gemeen hebben, evenals deze zuurvast zijn en daarom ook wel p s e u d o-t ub erkelbacillen genoemd worden (wat niet hetzelfde is als p s e u d o-t u b e r c u 1 o s e-b a c i 11 e n !) ?

Ik wil thans niet stilstaan bij den leprabacillus, omdat verwarring daarmede wel niet veel zal kunnen voorkomen, tenminste niet in onze streken. Maar veel meer is dat het geval met den smegmabacillus, die eveneens zuurvast is en werkelijk in veel gevallen bij het stellen der diagnose van tuberculose van de urinewegen of

Sluiten