Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welke den vorm en de kleuring betreffen, echter ook gedeeltelijk betrekking hebben op de cultuur, hebben doen zien, dat weliswaar allereerst in den tijd na de ontdekking door K o c h te denken viel, dat men nu met een micro-organisme van al zeer karakteristieke eigenschappen te doen had, maar dat toch al spoedig is gebleken, en vooral in de laatste jaren bij herhaling bleek, dat men in dit opzicht inderdaad zeer voorzichtig moet zijn. Weliswaar heeft de tuberkelbacillus een aantal zeer kenmerkende eigenschappen en zal iemand, die in geval van twijfel een nauwkeurig onderzoek instelt, den tuberkelbacillus wel weten te definiƫeren ; maar zich door zeer afwijkende eigenschappen van alle andere splijtzwammen onderscheiden, doet de tuberkelbacillus niet. Ik wil daarmede geenszins de waarde der verschillende eigenschappen voor de diagnostiek verkleinen, maar er alleen op wijzen, dat men op zijn hoede moet zijn !

6. VERSCHIL DER TUBERKELBACILLEN ONDERLING.

En ongelukkigerwijs moet het karakteristieke, dat men aan den tuberkelbacillus zou willen toekennen, nog verder besnoeid worden. Ik ben verplicht, een oogenblik in te gaan op een aantal onderzoekingen van de laatste jaren, waarop ik in den aanvang reeds doelde en die ten opzichte van de kennis van de tuberculose en van den tuberkelbacillus rijpe vruchten hebben gedragen, maar die aan verschillende oudere denkbeelden verbazend hebben getornd.

Bij velen, die zich te vast aan de van ouds bekende zaken hadden gehecht, is daardoor eenige onzekerheid ontstaan. In werkelijkheid zijn echter slechts verschillende eigenschappen van den tuberkelbacillus, die tot heden minder bekend waren, tot klaarheid gebracht, en twist

men nog wat over de interpretatie.

Ik ga met eenige aarzeling op het onderwerp in, omdat die interpretatie de gemoederen erg warm heeft gemaakt, alhoewel men thans langzamerhand tot overeenstemming komt. Maar ik mag er met geheel en al over zwijgen, om niet al te oppervlakkig te worden. Volgens mijn opvatting is de zaak de volgende :

Uit de bespreking van de zuurvaste pseudo-tuberkelbacillen is gebleken, dat deze na aan den echten tuberkelbacillus verwant zijn. Waar reden tot onzekerheid bestaat, kan eerst een uitgebreid onderzoek, waarbij de dierenting en de cultuur niet te ontberen zijn, zekerheid geven. Nu hebben echter de onderzoekingen der laatste

Sluiten