Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weet, dat men —naar de meening van K o c h omdat de verwachtingen, ondanks hem, te hoog gespannen waren — gedesillusioneerd werd.

Welk was dat middel ? De uit glycerine-bouillon-culturen vervaardigde oude tuberculine van Koch, een middel, ook heden nog steeds volgens het voorschrift van Koch bereid, en ook nog veelvuldig gebruikt.

In verband met de toepassing der tuberculine zal ik mij allereerst weder bepalen tot de diagnose der tuberculose.

De mededeeling van Koch, dat tuberculeuze caviae op de inspuiting van doode tuberkelbacillen veel heviger reageeren dan niettuberculeuze, vond toepassing in de kliniek in dien zin, dat men de diagnose door de reactie op tuberculine trachtte vast te stellen, en wel met name door de temperatuursstijging, die bij het tuberculeuze individu op de injectie van de tuberculine volgt, terwijl het niet tuberculeuze individu niet reageert.

De eerst met enthousiasme toegepaste methode werd bij den mensch ai spoedig gevaarlijk geacht, omdat de tuberculin e-t h e r a p i e, niet geheel juist aangewend, niet alleen de illusies had benomen, maar soms gevaarlijk was gebleken. Men stapte dus ook van de diagnostiek van de tuberculose bij den mensch door middel der tuberculine vrijwel af.

Niet alzoo echter bij de dieren. De tuberculin e-diagnostiek, door Gutman n ingevoerd in 1890, wordt in de veeartsenijkunde nog voortdurend toegepast en is werkelijk, indien het aantoonen van den bacillus mislukt, het beste middel ter onderkenning der ziekte. Dat wil dus zeggen : de subcutane injectie van de oude tuberculine van Koch. Het criterium voor het al of niet positief verloopen der reactie is de temperatuurskromme na de inspuiting. Bj een positief verloop krijgt men een karakteristieke thermische reactie.

In den laatsten tijd begint echter ook bij den mensch de diagnose door middel van tuberculine weder meer en meer in aanzien te geraken, en het heeft er al den schijn van, alsof men langzamerhand tot dezelfde waardeering, als het middel in de veeartsenijkunde geniet, zal geraken.

Ook bij den mensch geldt thans de subcutane injectie van tuberculine als een betrouwbaar reagens op tuberculose, terwijl het in dit opzicht van zeer bevoegde zijden wordt aanbevolen.

Men gebruikt zoowel bij den mensch als bij het dier de zoogenaamde oude tuberculine van Koch, dat wil dus zeggen : bereid op de wijze als door Koch in 1890 voor het eerst geschiedde. Bij de dieren

Sluiten