Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

injectie van tuberculine niet wenscht over te gaan. In de allereerste plaats moet daaronder genoemd worden de door von Pirquet aangegevene.

Cutireactie of wel cutane reactie.

Nadat von Pirquet enSchickin 1903 de reactie op tuberculine hadden beschouwd als een uitvloeisel van de vorming van antilichamen in het reeds geïnfecteerde individu, evenals de reactie op vaccine bij den vroeger gevaccineerde, terwijl von Pirquet later in een uitgebreide studie aantoonde, dat alleen de vroeger gevaccineerde op een nieuwe enting binnen 24 uren een vervroegde huidreactie vertoonde, werd door hem daarna vastgesteld, dat bij tuberculeuze individuen een dergelijke overgevoeligheidsreactie optrad, indien hij een kleine hoeveelheid tuberculine in de huid bracht. Men krijgt dan een locale reactie, welke specifiek is, een entpukkel, en deze is dus het bewijs van een voorafgegane, respectievelijk nog bestaande, tuberculeuze infectie. De tuberculine-reactie bij subcutane injectie is dus, evenals de cuti-reactie, een immuniteitsreactie. Door de voorafgegane infectie is het lichaam in een toestand van allergie geraakt, waardoor het anders op het inficeerende agens of produkten daarvan reageert dan het gezonde individu ; men krijgt een vervroegde reactie.

Von Pirquet heeft voor de toepassing van de reactie eerst een 25 °/0 oplossing van oude tuberculine aanbevolen, later de onverdunde tuberculine, omdat men dan de reactie later niet behoeft te herhalen. Er worden in de huid, liefst op den arm, door middel van een of ander instrument, b.v. de door von Pirquet aangegeven entboor, eenige steekjes aangebracht, b.v. een viertal, waarvan er twee niet met tuberculine worden ingewreven. Deze dienen voor controle. Het doel is, de papillairlaag slechts even te raken. Na 24 uur begint de reactie en is na 48 uren het best te beoordeelen. Er ontstaat een entpukkel, van 10—20 m.M. diameter, wat grooter of wat kleiner, door een blauwroode area omgeven. Natuurlijk komen er ook verschillende afwijkingen in dit beeld voor. De kleur van den papel zelf wisselt van hoogrood tot zelfs zeer bleek. De duidelijk positieve reactie is specifiek voor tuberculose. N a d e elen zijn van het toepassen der reactie nagenoeg niet bekend. Het spreekt wel vanzelf, dat zij slechts in hoofdzaak waarde heeft met het oog op de diagnose. Daarbij is zij gemakkelijk uit te voeren, dus zeer praktisch.

Een wijziging van de reactie van von P i r q u e t is het opwekken der:

Percutane tuberculine-reactie, door middel van de

Sluiten