Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuberculine-zalf van Moro, bestaanda uit oude t u b e rculine en lanoline, gelijke deelen. Deze wordt liefst niet aan den arm, maar liever op een geëigende plaats aan den romp ingewreven. Als reactie treden kleine pukkels, soms blaasjes op, in den regel tusschen 24 en 48 uren. De reactie is echter niet zoo zeker als de cutireactie.

Een wijziging van de percutane tuberculinatie van Moro is het inwrijven in de huid van onverdunde tuberculine door Lignières (L a u t i e r legt een wattenverbandje aan, waarbij de watten met 1 " 0 tuberculine zijn gedrenkt).

Een verdere modificatie vormt de door Men del het eerst aanbevolen, maar vooral door Moussu en Mantoux en Mantoux en Roux onderzochte :

Intracutane of intraderm o-reactie, waarbij inde huid een sterk verdunde oplossing van oude tuberculine wordt gespoten. Bij den mensch wordt de voorvlakte van de dij, bij het rund de huidplooi naast den staart aanbevolen, of wel de zijvlakte van den hals. Men vermijdt het injiciëeren onder de huid. Na verloop van eenige uren reeds ontstaat bij het tuberculeuze individu een infiltratie, die vooral tusschen 24 en 48 uren na de injectie als een oedemateuze zwelling zich voordoet; daarna gaat de zwelling langzamerhand lerug. Dereactie schijnt zoowel bij den mensch als bij het dier zeer gevoelig te zijn en vooral ook bij het dier aanbeveling te verdienen boven de cutireactie.

Een vrij uitgebreide literatuur bestaat verder reeds over de :

Conjunctivaalreactie van tW olff-Eisner of wel o p hthalm o-reactie van Calmette.

De methode is door de beide onderzoekers onafhankelijk van elkander in 1907 aangegeven en bestaat in het indruppelen van een tuberculinepraeparaat in het oog. Calmette gebruikt 1 °/0 oplossing van glycerinevrije gedroogde tuberculine. Ook bij runderen is de methode meermalen aangewend. De tuberculine van Calmette wordt door hem op bizondere wijze ter wille van de reactie bereid, omdat glycerine zelf de conjunctiva prikkelt. Ook uit Höchst is een dergelijk praeparaat te betrekken. Er zijn echter ook verschillende onderzoekers, die de oude tuberculine van Koch, natuurlijk sterk verdund, toepassen, b. v. 1° „. De reactie begint na 4—6, meest na 12—24 uren, is na 24 tot 36 uren op haar hoogst, en blijft verscheidene dagen, soms 6 tot 8 dagen zichtbaar.

Het is hier niet de plaats om over het wezen en de waarde van de ophthalmo-reactie lang uit te wijden, maar in elk geval is de methode

Sluiten