Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groeien, zonder welke eigenschap het agglutineeren ook niet mogelijk zou zijn. Deze quaestie der agglutinatie is later, met name door Koch, nader onderzocht, en de bevindingen van A r 1 o i n g werden bevestigd. Koch gebru-kte echter als agglutinatie-vloeistof gedroogde, zeer fijn gewreven bacillen, die daarna geëmulsioneerd werden in carbol-keukenzoutoplossing. Het fijnwrijven der gedroogde bacillen geschiedt in mortieren van agaat. Men wrijft dan af met de vloeistof tot 1 : 100, centrifugeert 6 minuten, schenkt de vloeistof af en verdunt dan tot 1 : 1000. Deze vloeistof wordt bewaard en is goed houdbaar. Voor de agglutinatie-proef zelf neemt men een verdunning 1 : 10000. Men zet dan verdunningen van 1 op 10 tot 1 op 250 in.

De methode Arloing is geheel anders; daarbij wordt werkelijk met culturen gewerkt; bij den mensch neemt Arloing de positieve reactie reeds zeer laag, n.1. tusschen 1 op 5 en 1 op 20. Bij dieren is de titer soms veel hooger.

Von Behring maakt een bacillenvloeistof door gedroogde bacillen eerst met natronloog en daarna met azijnzuur te behandelen. En de aangegeven methoden zijn nog op verschillende wijzen gewijzigd. In het algemeen genomen is het resultaat der agglutinatie zeer onzeker, vooral indien men onder de verdunning 1 op 20 gaat werken.

Omtrent de met de agglutinatie verwante praecipitatiere actie is bij tuberculose zoo goed als niets belangrijks bekend, met uitzondering van de onderzoekingen van Bonome misschien, die b; weert zelfs runder- en menschentuberculose op die wijze van elkander te kunnen onderscheiden. Hij bereidde het praecipitinogeen uit tuberculeus waefsel, en later ook uit culturen. In veel gevallen is, vooral wanneer met bacteriënextracten wordt gewerkt, de agglutinatie feitelijk meer een praecipitatie. Koch en ook Courmont hebben er op gewezen, dat ingeval van agglutinatie niet alleen de tuberkelbacillus, maar alle zuurvaste bacillen kunnen worden geagglutineerd, zooals omgekeerd ook het serum van met zuurvaste bacillen voorbehandelde dieren den tuberkelbacillus agglutineert. Deze verwantschap wordt door velen als een bewijs voor de eenheid der verschillende zuurvaste micro-organismen aangehaald. Zij geldt ook ten opzichte van de tuberculine en de praeparaten, uit zuurvaste bacillen bereid op de wijze als de tuberculine ; de produkten der zuurvaste bacillen kunnen ook bij tuberculeuze individuen reacties teweeg brengen, en omgekeerd de tuberculine bij met zuurvaste bacillen behandelde dieren.

Eindelijk heeft men de complementbinding va n Bordet en Gengou, eveneens een reactie op de immuniteitsverhoudingen, welke in het tuberculeuze lichaam na de infectie ontstaan, en die

Sluiten