Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

berust op het feit, dat in het serum van het tuberculeuze individu antistoffen moeten zijn gevormd.

Bordeten Gengou zelf hebben daaromtrent reeds onderzoekingen verricht. Het serum van met vogeltuberkelbacillen geïnfecteerde caviae gaf zoowel met vogel- als met mensc'nenbacillen complementbinding. Caviae, met levende menschenbacillen geïnfecteerd, leverden geen complementbindende tegenlichamen, daarentegen wel zulke, die met doode bacillen waren behandeld. Gengou heeft daarna een aantal onderzoekingen ingesteld, die aantoonden, dat meestal bij geïnfecteerde dieren het serum complementbindende eigenschappen vertoont, niet alleen ten opzichte van den stam, waarmede geïnfecteerd is, maar ook tegenover andere tuberkelbacillen- en zelfs zuurvaste stammen.

Wassermann en B r u c k hebben daarna de methode in de diagnostiek ingevoerd en zelfs een theorie van detuberculinewerking aangegeven. Het meest praktische resultaat is echter wel dit, dat men de tuberculeuze antistoffen lang niet altijd in het serum van tuberculeuze menschen kan aantoonen, tenzij zij met tuberculine behandeld zijn. En in verband hiermede heeft men getracht, de complementbinding dienstbaar te maken aan diagnose en therapie. De resultaten voor de kliniek zijn echter nog niet groot, of liever, de zaak is nog niet in alle opzichten rijp ; dit geldt zoowel ten opzichte van den mensch als van het dier.

Onvolledig zou ik zijn, wanneer ik ook niet even wees op de mogelijkheid der diagnose van tuberculose door middel der anaphy1 a x i e. De overgevoeligheid, welke het gevolg is van den allergischen toestand, waarin een lichaam door een infectie is geraakt, komt overeen met de overgevoeligheid, die het lichaam kan vertoonen, na vroeger met een vreemde eiwitstof behandeld te zijn, die nu opnieuw wordt toegediend.

De methode wordt op deze wijze toegepast, dat men het serum der te onderzoeken patiënten inspuit bij caviae, die daarna met tuberculine worden behandeld. Yamanouchi heeft op deze wijze sprekende resultaten gekregen. De caviae, behandeld met het serum van zieke individuen, reageeren hevig, die met het serum van gezonde behandeld, niet.

Verder wordt de bepaling van den op sonischen index volgens Wright ook als diagnosticum aangewend. Hierop wordt later teruggekomen.

Sluiten