Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fijn, mengde met physiologische keukenzout-oplossing en centrifugeerde. De bovenstaande vloeistof noemde hij „tuberculine T. O.;"; het praecipitaat, telkens weder in water opgenomen, opnieuw gecentrifugeerd, enz. „T. R". Deze T. R. werkt beter immunizeerend dan oude tuberculine. Het T. O. wordt nagenoeg niet gebruikt.

3. Nieuwe t u b e r c u 1 i n e-b a c i 11 e n - e m u 1 s i e (1901). Dit praeparaat is een uitvloeisel van de onderzoekingen van Koch over de agglutinatie, waarvoor hij een slechts weinig gecentrifugeerd praeparaat gebruikte. De met physiologische keukenzout-oplossing behandelde gedroogde bacillen liet hij bezinken en voegde voor de betere houdbaarheid 50 °/0 glycerine toe. Dit is de nieuwe t u b e rculine-tuberkel-bacillen-emulsie. Koch kreeg met dit praeparaat zelf, door te snelle stijgingen, een ongunstig verloop. Bij doelmatige dozeering wordt het middel echter zeer geprezen.

4. Bouillon filtré van Denys. Deze bestaat uit- gefiltreerde bouillonculturen, en wel door porceleinen filters gefiltreerd, zoodat alleen eventueel gevormde ecto-toxinen en enkele endo-toxinen, van uitgeloogde bacillen afkomstig, aanwezig zijn. De resultaten worden geroemd.

Het door de Farbwerke Höchst in den handel gebrachte T. O. A. (Tuberkulin-Original-Alt) is vrijwel hetzelfde.

5. Tuberculol van Landman n. Tuberkelbacillen worden gedroogd en ontvet en bij 40° C. in physiologische keukenzout-oplossing of verdunde glycerine lang gemacereerd ; het praecipitaat wordt op dezelfde wijze bij steeds stijgende temperatuur behandeld, en daarna worden alle extracten bijeengevoegd en bij 37° in vacuo ingedampt. Door deze gefractioneerde extractie zouden alle giften verkregen zijn.

6. Tuberculinen van Klebs. Klebs meende, dat in de tuberculine, op de gewone wijze bereid, schadelijke giften aanwezig waren,- die verwijderd moesten worden, en daarvan zijn een aantal praeparaten, op ingewikkelde wijze bereid, het gevolg geweest, welke het overbodig is hier verder te noemen.

7. Tuberculine van Béraneck. Béraneck vervaardigde op een bizondere wijze een tuberculine, hetwelk zoowel de ecto- als de endo-toxinen zou bevatten. Men kan op die wijze 15 oplossingen van verschillende sterkte krijgen. De resultaten moeten, volgens Sahli, zeer goed zijn.

8. Tuberculinen van Spengler. Spengler meent, dat uit het verschil tusschen humane en bovine tuberkelbacillen te profiteeren is met het oog op de therapie. Bovine bacillen zijn voor menschen veel minder toxisch dan humane, en omgekeerd. Daarom zijn de eerste

Sluiten