Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klieren in levensvatbaren toestand blijven liggen, zonder dat laesies aan die klieren waren te bespeuren. Bovendien kunnen de dieren nog geruimen tijd bacillen met de melk uitscheiden.

Om bacillen niet-infectieus te maken worden door Klimmer gewoonlijk menschenbacillen door langdurige verwarming bij 52 a 53° C. van het infecteerend vermogen, ten minste ten opzichte van caviae, beroofd. Om ze avirulent te maken, passeert hij door salamanders.

Over de methode Klimmer zijn verschillende mededeelingen verschenen, vooral van E b e r, die niet gunstig zijn. Een bezwaar, dat men in den laatsten tijd tegen zijn salamander-passage wil geldend maken, kan ik voorloopig niet deelen. Men wil het doen voorkomen, alsof men daarbij niet met een passage van tuberkelbacillen te doen heeft, maar met een uit het salamanderlichaam afkomstigen bacillus van koudbloedige dieren, naar het denkbeeld van Weber. De passage van Klimmer groeit echter droog, de kikvorschbacillus en de meeste bacillen van koudbloedige dieren vochtig.

Daar de entstoffen van Klimmer niet infectieus, respectievelijk avirulent, zijn, kan men ze op verschillende wijzen zonder gevaar aanwenden. Klimmer spuit ze subcutaan in.

Baumgarten reeds had over subcutane immunizeering proeven genomen, en daarna ook Klemperer. Een aantal onderzoekers, waaronder H u t y r a en L i g n i è r e s, hebben door subcutane enting met menschen- of runderbacillen runderen geïmmunizeerd. Eigen onderzoekingen hebben mij doen zien, dat door subcutane entingen werkelijk een zeer hooge graad van immuniteit te bereiken is.

In verband met de quaestie der verzwakking, zooals die door Klimmer is beproefd, verdient vermeld te worden, dat Bartel de tuberkelbacillen kon verzwakken door ze langen tijd in organen of weefsel, van gezonde dieren afkomstig, te laten verblijven. De bacillen worden dan avirulent, en daarmede is te immunizeeren.

4°. De enting volgens Heymans. Een merkwaardige methode heeft Heymans toegepast. Hij immunizeert runderen door culturen onder de huid te brengen, ingesloten in r i e t m e r gzakjes. De produkten der bacillen passeeren het omhulsel en immunizeeren. De methode is reeds bij verscheidene duizenden runderen toegepast en heeft, naar verschillende controle-proeven bewijzen, goede resultaten gegeven. Eb er kreeg echter geen goede uitkomsten.

De verschillende proefnemingen bij dieren hebben afdoende geleerd, dat wel immuniteit te verkrijgen is, dat echter met het oog op een

Sluiten