Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reide produkten, maar ook. door bacillen zelf, hetzij al dan niet verzwakt, leidt het vraagstuk in de richting van het onderzoek van de sera van op deze wijze geïmmunizeerde dieren. En het is de vraag, of in dergelijke sera speciale beschuttende stoffen, met name anti-toxinen, bacteriolysinen, opsoninen en andere aan te toonen zijn, en of men daarnaar een maat van het beschuttend vermogen zou kunnen aangeven.

Het antwoord op die vraag kan zeker nog niet voldoende bevestigend luiden. Een antitoxisch en ook zuiver bacteriolytisch werkend serum tegen tuberculose is nog niet bekend' en de vraag, of tuberkelbacillen bacteriolysinen in het lichaam doen ontstaan, duidelijk aan te toonen volgens de methode van Pfeiffer, moet hoogst twijfelachtig worden beantwoord. Ter beoordeeling van eventueel in het serum aanwezige beschuttende stoffen blijft ons dus alleen het onderzoek naar amboceptoren door middel der complementbinding, en naar opsoninen door bepaling van den opsonischen index over. Daardoor is niet alleen op beschuttende stoffen in het serum zelf, maar ook in het behandelde individu Ie reageeren. En verder beschikt men dan nog over het experimenteel onderzoek naar de genezende kracht van de sera door middel van kunstmatig geïnfecteerde dieren, terwijl ten slotte de kliniek de waarde bepaalt.

Omtrent de voor passieve immunizeering, resp. sero-therapie, aanbevolen middelen het volgende:

1. Serum van Maragliano wordt bereid uit hoog geïmmunizeerde paarden en runderen, welke behandeld worden met filtraten van jonge culturen en extracten van gedoode bacillen. Het serum beschut konijnen en caviae tegen een anders doodelijke infectie. Van verschillende zijden worden gunstige berichten vermeld, anderen zagen deze niet.

2. H a e m o-a ntitoxine van Figari. Dieren werden per os antitoxinen uit bloed toegediend. De op deze wijze behandelde dieren kregen beschuttende stoffen in het bloed. Hiermede werden phthisici behandeld met goed resultaat.

3. Serum van Marmore k. Hij kweekt tuberkelbacillen op zoogenaamd leucotoxisch serum, gemengd met leverweefsel, om, naar hij meende, de zuivere tuberkelbacillentoxine te verkrijgen. Deze toxine zou een antitoxine opwekken, van dat der met de tuberculine van Koch behandelde dieren verschillend.

De meeningen zijn over het serum van Marmorek nog steeds ver-

Sluiten