Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deeld. Ter vermijding van onaangename nevenwerking wordt rectale applicatie aanbevolen.

4. Methode van Spengler. Spengler meent, dat de hoofdproducenten der antilichamen deroode bloedlichaampjes zijn, die de gevormde stoffen aan het serum afgeven, maar de meeste blijven in de bloedlichaampjes. Hij heeft die antistoffen in een bepaald praeparaat (I. K.) geïsoleerd. Over het algemeen genomen zijn de resultaten niet gunstig.

Men is, wat de serotherapie betreft, met betrekking tot de tuberculose, nog slechts aan het begin. Intusschen is er geen enkele reden om niet op een toekomstig succes te hopen. Verschillende factoren kunnen op het resultaat van invloed zijn. Niet alleen de voor de bereiding van dit immuun-serum ingebrachte hoeveelheid bacillen, maar ook de virulentie daarvan b.v. zal van invloed wezen. Verder zal misschien rekening te houden zijn met stamverschillen der bacillen bij verschillende lijders, in dien zin, dat slechts polivalente sera, of anders op bepaalde stammen ingestelde sera, succes kunnen opleveren.

14. Waarde van den bacillus voor hygiënische maatregelen.

Werd in het voorgaande tamelijk breedvoerig ingegaan op de waarde van de kennis van den tuberkelbacillus voor de onderkenning der ziekte en de specifieke therapie, niet overbodig is het, nog eens te wijzen op het feit, dat de zuiver hygiënische bestrijding toch ook voor een groot deel op de eigenschappen van dit organisme berust. De studie daarvan heeft een aantal middelen in den strijd tegen de tuberculose doen aanbevelen, die anders misschien achterwege hadden moeten blijven, of wel eerst veel later op moeilijker wijze zouden zijn afgeleid. De besmettingswegen worden voor een groot deel geconstrueerd uit experimenteel onderzoek, met de bacillen verricht. Hetzelfde geldt voor de verspreiding van den bacillus door de lijders, waarvan de kennis, zonder die van het specifieke agens, toch werkelijk zeer gering zou zijn.

Het gevaar van de besmetting zetelt in den tuberculeuzen lijder, den drager der smetstof; maar het gevaar is te ontgaan. En is de lijder verdwenen, of besmet hij slechts de omgeving niet meer, dan verdwijnt ook daar de bacillus. Onbeperkt levensvatbaar is hij geenszins.

Sluiten