Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co *\ * *\ s\ \ aa /r aa v

49. '5 *\ t, ac \ a *\ 'ï ^ "vcc aa -;v ^ \ <c v.

'"ss aa- ✓n v \ a ^ ac- ^5- *. * ac - a£ co

^ ^ v » •

/ïs »( a^ <c\ /fs ^ a^ a< a^ * *\ «ss ♦, an *s '5 a*ï-

50. vw ✓✓ ^ \ aa an v^aa

/?\ *. a<- ^5%^ a\ ac- <c- /ïn ^ a<- a<5>//^n

v *♦. co an *\ *5- ac *<5^cc ✓✓ <5^x /ïn '♦

♦ ^ # •

'cc aa aa /f, a^. »\ ^ «s aa ^ «- \ '«^cc^'*-

a^'^ \ /ts'cc '^cc^'*-

^ co a\V r> a< \ ac- /is sïs va^^/\ 'cc

51. ac-/js ^ ac- r, ^a co** *♦. co -v

\y *»^ *«- a^. ^ <cs ^ ac- \y «\ \s '.^ '«- ^ ac- ac-

^ x ^ \ ac- ^ ac-«ij-^c- ac- ^ a

52. a\ \ a*},^ ac- co *\ *5 *. \s \ ac- <5^ ^ac-^s-*.^

53. ac- ^ *a}/^«\ws\ a<- aa ks^ \ ac- ^ t,a\

54. \a <cn \ a< <5^ \a^ ov, '*4 ac^ v'«^\y ^ac

^ ♦ ♦ v ♦

*® ♦, a<- ac-^v .(

*cc /?s ^ ac- ac ^.cv ^ ac- \v *\ \y \

a^ ^ ^5- \> \v aa ^ ac- *.^

1. *cc/^-t.ac- ac- /ïs/ïv cc-1^ <5: ^ ac .^5-*. k«ssac-

♦ #

t, * ws '*, -^a ac- *s /fs '♦, ^ «5- aa ac-^ r, >- cc

</>. *♦. <•/ aa <- ac- a\ *\ ai ac- ^ ^ aa ^ ac c^

2. t, x a\ aa aa \ ac a\ ♦n a} \v a cc; o ^ ac-^ ^ x <a >cn '♦, aa

✓n *s a^ /fx^ai a\ *5- *♦, \ja ac^ t, >s acs ^ ^

3. v<5^\ 'cc <cn ac- ac-^^ ccco^nv*». t, ac-v«5^ *.^ ac n <c\ w- ac-^^x \ '5 \ /c *cc «j *\ ac-zfv a»5^aa.'.( \ ac- \a aa <5^

ac a ^aa '.^ aac-a/a-acv^^'», /^*cc-

♦ ac- /^, ac- ^s- aa /ts ac- cc co ♦ \a

♦ • ♦ ♦ ♦

^ a}a5-ac^aa/^ \a a\ aïs ^a^an*»,

ac- /^s <c\ aa v^s *♦

♦ ♦

Sluiten