Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ ^ ^

41. s/ \ /js'^c- ^//

\> '♦. >5sV* \ sts ✓% «> Vc\

42. ^ '*; O v \ \ *«- ^ ^ <cs *s\*&

V « + .

« ^ ^ s^-/ï\ **Ï *$ **s

♦ «

^ *** '. '<^5 <C\ ^ ^ '•O^ *♦ ✓✓ ^

• *

^S~ /?N /?S W, \ * »\ \ <~5<

43. <. oo *. ^ % <\ '♦, ~t- s^sts \ ooV

'«■ ^ ^ ✓✓ *s <5^ CO <, >. ✓n /O *♦ //

* ♦ ♦

^-c VK >• \f*\s \

44. <C\V.

**\/fs «\ V \ «5s <. " "t/ \ /7s

45. /Ti «- K\«- Q\S^&-°* s?\ S~^

46. \*s\ ^ V \ x\ N

47. Ws \ VNO ^*«*5^ ^ ^ c<- *\ OO \V ^ * ♦# '<c ^<5,^^-^/

^ ^ \ v V »

"• <. >- «- NAV 't // ~S ^ ^ SS*\ \ *} ^ ^ ^ >, ^ t, »S' ^\ *♦. // ^ a<; ^ *\

48. ^^<j- /O ^ t, >, sïs'k-*- s\ *\

**S- *s ~ /ïs ✓✓ r. *«•'* \S"t SS \ <C\

49. ^\ ^\ ^\ *\ ^\ ^ ✓O **é ♦s ^\ t,

^ ^ « V

\y \v \^ ^ ^ ^ ^ ^ ^s s* \ &

'C '•, ^ W ^C /?N %✓ ✓✓ <5^

50. <s /•✓ r, '5 V \ *"Sx« O Vïs ^ ^ *.# *«-

^ 'x 'ïV^ \

> )>_ > > * V

^ ♦. \"S- *^'}^s\'' ^5-

X.*-\ K\ \ 'C ✓✓ ^

51. \y '♦ ** ~~ \ ~s> s\ *s o 'ï v ^ ^ *s

^ ^ /s^' \ CO xy *♦. ^ ^ >s f/$ \

52. s^'\ UA^^^-VV*, 'w ^ ^ ^ ^ ^ ', *s t, ✓✓ *5\ «- /^\ <ï<5-

Sluiten