Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. ^ \ >s ^ ^5- \ A-*CC *s^ A- A\ \A

\A *.# ^C ^H >s sy ^ *. ✓✓

* • ♦

~- \ ^ A\/^ O ^ « \A \ AsVc- ^t- As A-

'C >s ^c'^OO*»

♦ ♦

✓✓ ~s ^ ^ /\N /O ^ *sc *5 ^C- ^ ^ ■A-C^ t, >, /c4- \ A-*CC- <. ^C AS^ <^ ^ *♦. <Cn

*As /si As «O*^ \ ^ V. '/0W\ «O^ '.# AA^Ai

5. CC-A\ "^C- * ^> <*-«{. *»# As*CC- **<•*£. *♦. a\ Ai

AiCC-*As As^^C^C- ^AA**# i^^/^«-

(5. As As'cc- •^-/^'♦. A-A^ Ai-frC-*As ^ ^

OOC^'\ A'C< ^<»W\ AS A5i >^i C<-*A\ \A 7- 5k«-*\A\\ AS*CC- V ^ W N A '•_ ASA^A^ CC-*As ^ sy ^ CC- \ As*C<- ^ vV«-'*, A\/%

8. A^<^As ^ <» A^ A-*<C^ a^C CO A\V *♦. As Ai Ai CC *As ^ -V N /✓ '._ A\Vc- O *s ✓✓ \ A\

9. Ai Ai CC- As /^ CO ^A ^ ^ '•i As*CC- ó^ \A asc ^ '. As A^ A^ CC As ^ C\ CC- '•_ As*CC aj; ^

10. '«5^ CC^ \ /^^i W\<»^'^\ AsVC <frC- *s CO As A\ "♦ # A Ai Ai CC- *A\ ~ï *<£_ '.^ 'c^ Ast,^ As a^Cas} ^ ^ X'>s aÓ *A> vV ^ >v

■^S1 ^ ✓✓ ^ ^ t, A^C /j^ ^ ^ sy

11. As V ^ ^ ^ *® \A \ A*« CC '._ y^ Ai A^ CC- As A--C sy cc- '•_ As*C"C' a-c sy ^ <^5- *.

12. A ^ Ai « *As as^ CO A^ '♦ Aïs'cc- A-c <y> A*X *♦

♦ * » «

As Ai Ai C<- *AS ^\yN//'._ A*CC ^\y\// '.^

13. AA^AiCC-AÏ\ ^ A^-ty *♦, A^s'cc ^ a~ -^y *. /^,

A^ Ai f. *As ÓO *5 ✓✓ CC- '•_ A^Vc- ÓO *3- ✓✓ CC- *♦

14. An A^ Ai CC- As asc^^cS-** As*CC- asc CC-*♦

• N «

A- Ai Ai cc- As ^ ^ cc- *♦. As*«- ^ <5^ CC- \ As

15. A^iA^CC-A\ CC- CO \ ^ sy s+ *.^ As cc CO N

Q SS *•_ *s ✓✓ As »S *A\ \ <A^s As A, A^%As

~5 As ^C *-5 A\ *\ '^ /; CC- CO

> # # ♦

~S^>As V '♦

♦ ♦ •

V As As ^ sy ^ As ^ V\

16. As CC ^ A\ As \ <. ^ *s AsVts '•_

Sluiten