Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15. ^✓>V\ ♦\ /^\ ^ ^\ #^\ ^\ \V

^ <C\ *«

t, X \s~s-+s'*4 ^^^♦s'Ss's

~-> \ s?s\* •v\ ^ *s'/0*♦, /^*«-

<5v *\ Vi ^ï-'rOco '♦. ^ K\\*'*s'\

16. SÏ-'^ÏG- \y <W ✓✓ '♦, \ sts SÏ, ✓✓>*5s, '<( /?\

'<i A ^ '♦,

r. /O t, \ /ïn'<^ ^ ~v*\ ^ *\

~<,/^/ï\ \ \0\&^**4 ^

V ♦ V •

*V*N »\ «5; »s /s^ ^ ^ ^ ^ ^ ♦.

17. \ >, X'Ï. XSS '^S \ <C '.'.

v^\ ^^vWs/tv**, ^^ '5

^ ^y *♦. ✓✓ ^ *♦. ^c-K^y>-\^<-

18. \y^\\^'\ /?/«• **< --v ^ <c\ «*S- ^ V \ *<ï< <5*1-^ V>, s/ -\ t '5 ♦ ✓✓ ✓% \ /ï\ /ïs ^ z^

/< <x^ V ^ X r. ^ \ ^ V *♦.

19. r, ^ ✓s *\ v '/> 'i '•_ <c *« ^ /? ^ w \ ". '/; « W>'/^ ^ '/

\ ^ ✓x »\ /O ✓✓ co ^ ^ V?\ ^c* ',

20. /^*<Ï^ ^ <. ^ <Ss <fc *♦. O A<'/> '<Cn \ fï'*&- ^ /?- /ïs ^A'ÏW*',

,c\'c^ **z s> *?> ✓n </> a\ \ '•_

# V » V # ♦

(C\ C. A< /fs ^ NV •_ A<»/\A ',

21. /^\*«" Sï* S>- ✓N «> 'N *♦. ^£^VVïs*»# Ks'«~

S?s *7\ O £ '♦. </>'a'*, ✓■/ " ^ 'N^-

^ ^ >• ^ ^ ^/ '♦. Vc-

✓> *^C *<V z^> K V *S

'^✓n^n \^\^V<5^**( Kss^ SÏ-*SV^ /\i *\ t, *5^<5,.

22. /■< »s <-5 *\ /•✓ *\ *\ /?- *♦. A W \ ^ ^ \^ *»# *N<t- A *s <C\ *♦, V^'5sX\"^s*«,

Sluiten