Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38. //c. *■<, ^ \ *\ x\ *»4 <✓ ✓✓

*$■ *\ X\ '♦. ^ S\ S~^ « V^ '<$ \y \y *»^

✓N ^ \ V «V/si <\ *0

\y *\ <5^ N ^ /ï\ /ï\ *♦, <C\'^> £ /O *s

39. «v, \ A\ /r-. <c\V. ^ <c ^ '♦. ^ ^ //'o '•_

/ïs *<Cs /ï\'« ^ ^ *. ^\

♦ • # •

^ <»\ >T\/\<\ r. >- ^ ✓>

\ ^ ^ xs *\ ^ ^ V;, ^ x

40. ^s-\ ^ <\ ^ ^ <\ ^ co *sWN *♦. \> ^ ~s Vc\ '♦. /ïn

41. *«- vV* * ^ \ O ✓✓ *♦, /ï\ *<^ ^ /fs O \ '/O ✓S *\ Wv Vïs \ ^ \\S\~$*s'*4 */ **■ \ ~ï S\ *\

42. «c\V* ^c-<x>vr>\ /% VÏ\ « ^c-^ \ /^*«

"t \ *5' \ \S S\ \ X //

<, ✓N N /O -^z *"Ss *♦. 'O \> \ /J\

43. *s \ '\ \ <c /^> >^<C/ïs *£. /ï\ ^C *•. S^ K\ "* Ws *•.

^ ^ a

^ _ • # ♦ V ♦

♦. A ^t, *© ^ «# ^

44. .^n*« ^ t, ^ ^5- \ ^c-WsVc\ A<- i^N *♦. ^

^ t, >s ^ ^✓✓

t, a*\ ^ <<- V> \ ^ ^ ^ >. ^ ^

'"Ss ^ '»( // " t, /N^ \

> » «••»

♦ ♦ \ ♦ # ♦ # • ♦

>

sy s/ o x\^t- ^ 'i ^ *« r, «• ♦

Sluiten