Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

~ K\ ; V A ?. s>. \£.

18. a^»;^v »t *ï>1s**t-'*. '«s *5x *\ A'ï^//^ ^ S* '♦, /Tx ^5. »\ aan V?s ^\ «\ AO'^ ~n <Cs *\ >>\a^ AO*5 ^ X \ ^ ■ t, ^ «^ «\ A<~*~<^tN f.'V* V** /^

^ *~5 ^ CQ \X ♦. /f\ <CN ^*N A*Ï-ANAS <_ AN«5* ^ AN<5-^ aas

'. // W \S\C<*4- <✓ /^'x *•

> , '

V/S,;'V *. XTx /7 /-\ ~s *s "S- N ~ï a£

19. s\ ^ a~ \ <c\ /r. ✓✓ sv <c \y ^ V '« \s \* *z

'K\ ~Ï a® A^ ~ <C ^ >. \V<5n/^ ✓N ^

♦» N ✓✓ «5x ^ \ ^ ^ *$*\ ** a} <5^ ^ \

\s ~t- A^aan ^A^ ^ ^ \s

* * >

<C ^ • \V aw* \y .

• • . •

«* /?S <. ^ An} '-C_ ✓✓ <^N *« «s AN

^# a}'^ ✓> *»#

20. y^x ^ £. ^ a^. '• AO \V " *\ ^ *\ ~n \Sï\ /ï\

w ^ * *. ** ri> *<ï Sï' V?N <5s N X\ ^ ✓N

♦ ♦

^ ^ ^ ^ <Cs ^ ^ \ /?x ^ ~5

^ ^ ^ ^ »( ^\ ^\ *\ ^ *\ ♦. ^ *+ A-i \ S\ «*Vjn *^^5-^5-/^

^ ^ 's^, ^ *. <?. VA Ai<\ t./MS' V

*• ^ *^'<\ <^\ ys<^ *5. ♦ ^5, » AA ',

• « x * N ♦

y^> s: ** ^ *9 ♦. s, ^

^C; ^s'y^^C fï *? \ f> A^A^S

22. <n\ a^/K,^ ^

CO »\ « \iA ✓N A-A\ <J,

**s ^ A'»i y^s • ^ '-c a^ *s *^5 V ss*& ^ ^5 '•_ w'. /^A^^^/^

Ai«s^

SX % ~ ^ *.# <C\ A^. ^\ »\ AJ\ '0 ✓✓ A A^

^ ^ *\ *i^*9 *§■ A^ AAN ^ A^ A^ N *.

# X # ♦

23. V^AA

w^AV a®

^Xi/Ts*^ ^*«^A5-^ '^«>ïva AAi-v^Vt

Sluiten