Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/si ^ ^5- \y ^ /si »s ^ *>*s \y /s/s

1. r, ^ >\ ^ Cs

O ✓✓ *-5 <»i *• ~s /\ /fs ^ *\ £ ^ /s^,

' • ♦ «

) » » V • # #

'ï '( ✓✓ ^ ^ <c* ^N/s^ ^

2. *« ^ t, "5 ✓N^S-'x \y v w<i '• A

♦ ♦ ♦ # • # •

/si <, ^i /Ts \ '« \S SS &S\\S*

*«* ^ V ^i ^ /Cs /si t. /si * • /?- /si SS s^ ' J xv /x« ^ ♦ ♦

\y *s *s^ *s ^ s>- sï* s\ *s <c\ ^ *5 '<•*<*> \ x

3. '* ^ V Wn '•, <^s*« /.i x ^ *»# ^ óo t,

t, V X t, X N V^ \ ^ /5s <s ^ X/

*<• '♦, <P\ ^ As ^ <ÏC- '«^ ✓✓ ^ /^- S\ *\

<<*'<* \ **t *9 '<*&> \y <, /si t, ~S S\ \ ^/Cs<CN

»_ > . . > > C> \ /s/s ✓N »# ✓✓ ~ ^ A \ Aj * Cs " ^C

4. ^ t, X r, cc <»# /\ % K <, «■ '•_ ss

<. ^ ✓N *\ /si <t< ^ "W A\ \ At, \

^ *2 \ ^ ^ ss- S^ ^ /si 'O ✓✓ S\ <►$• /O "5 «\

♦ # ♦ »

t, ~ *♦ V. <\i ~ï-t, ^ Ai\y^ s\ ~ï /si'«^ ✓> • • «

^ \ ✓✓ <. ^ rs *S /si Ck 'VtC ^C' ^ \ >s

♦ i • V

^C CO 's ^ »>© ♦. // <. ^ s\ *\ /O *\ CO K\

Ws <,/ «•• -\ n. V XVA

5. ✓✓ ^ t, ^S- ✓N *\ /si ^c-vc^

^*<5s\X *s X \ ✓N *\ /si V ^

^ ^ X <»'•, ✓✓ 'C- S\ N /O

6. C> /^ X CO AA^OO C^'/xi ^ « *♦. *s ^ <- '❖

♦ • # • ♦

A\^ ^ ^ ✓✓ A t, >s «>,'♦,

~s \ s*ï S\ *\ *$ ^C ^ ^ C^ *\

t. \ kCs *♦. ✓✓ \ *<■ S\ *\ /xi « ^ *\VA ^ \>

7. ✓N ^ ^ CO <, C^- *♦, Z/^^ANA^ «■ ^

^ /s<5- ^ \ >. ^^/^'»# /j^/js

8. * \> '♦< '<'. /si *S r. *» 'c.'^ N 'CS '♦. A 'C- '2 <

A w'1 ^A-Vts S\s*.

♦ ♦ ♦

^/s^^*. SÏS s^ *vs- *s '*i^\£.\ s\ K\ \y^ # • •

Sluiten