Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. >v**Sy\ /ïs~«s>V*s

2. X/^ v//vV^ W~*V\ V}>N/^

'^^~t-^«2~s

\ «- ♦. £. ^s C'. ✓s ^ ^5 A^s ^ ^ *. /O <5^ ^s

^*«V^ V}-^\ V>X*s ~5-

*®^"**«"\ W\-> ^Ws*N-S

3. \*}\ sv^sv\

Vcn «S>^ wl/ \

Ks^'^^sA^ '^K/fs '<5s<S* N «S ^ \

4. >v**(3y\

5 . #s$- </> ^ »\ ^ ^ ^ ^ ^ •, '<r

> v > *

~S~S *s ~Ï-sïs*Ï, ,,<*> ,0*

~5.' ~* ~- ^ ~ *N «V. % ^ \ ^

6. w^/f, ^ # ^ • *

-V <*£ *S ^ ^ /fs ^ ^ ^ ^ ^ *0 * *3

♦ ^ V * *

' ~ ' • ^ *s *is *\+* \ Sis Sï^ * • ^ ^

7. xv^^/tv ^V~ ^~5.\ <Cx

'Ss *« ^ï t,

*® ~»A " '♦. ~t-V> <. X /^-•V«.\^%«s

\<s,Cs\ ^ ^ ^ i^x 'S^,; %

^ \X « *0 *5^ *s»\ ^ ^ \ >x ^ J \V *\ «^ *s

~<,/^/^\ S\+4.*.

9. /7 vi'ï^ ". \ coV <ïs *\ VTN\ ^;;

^ ^ ^ ^ ^ '•. ^^ x yOw^*\^«\

~~ r, K\ <Cn ♦. /o^V^ ^ ^ ^ ~ ^ *5 »\ /?\

10. "._ \ /^s ^ *C /?\ ^ \ « »C *. ^s<J.

\s Sï. *<s & ^ ^ ^ *♦. ^<^ \>, w «x

8

Sluiten