Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ ^ X /O *s ^ «■J- ^ ^s ^

*®*n*«\ V *<s ✓✓ ♦© ~ï- ^ * \

21. ✓N ^S «*» *® N S^A^v 'Os\~Ï

# • #

>V \ ^s *® ^ *"5s <K *s *♦

22. ^ \v '♦, ^ -\ ✓✓ \ s^\S~ï

W ^ // •, >ïs ^ *® «\ »\ <v A*\

✓✓ *♦

♦ •

23. O «>©• *S *\ A»s ^ ^ AC. A^s ^ /v; *45^

N *& *\ *§ S\ +$ **^ \

24. <c\ <\ ^ ys^. '.^ ys^, ^ '*£.■*$ ~$sï. '<ï'K\Ks hW.'^A^^ *"« axV *® ^ ^ ^5S ✓✓ ^ *\ \ >- *<5^ *\ *5- Vfs

2«J. s?\ nv ^ ^ »SAM}»J s*

** , \ •, V^/0 A/^-AA{-'. *5-'^. /Jn

26. OVTx ^ ^Njy

~^N<C\ '. * ^ >?v t, <*<-'.^

/rVt ~*«ess**«»\ ,o<~

27. \ 'c. \ y V^U ~5^.^ ^ ^ ^ *s *S \ yt\ <» <5^ s^ \

~ïtt ~S-^SÏ. \

28. '^*5^ «- *\ ^ *s *«^

^ *. \ Xi ^ >v /N^- ✓N

29. ^ /O \

*» wsVv^

^ ^ *. K\ +& S\ +& *\ V// *\ *\ *& *\ K\

<x>*Z'i^Ks ^ '.^ \y ^

30. ^ ✓✓ ^V/«v ✓✓ sy ^

<»^^^', r, ~-

**<~+* *\ ^K\Ks Sï\ \ ^ 'y^^\^s^^<5-

~ï*9S\+**&\t S^'<ï*Sïs\~ï ^ ^5-^^V''. <Cs \* S\ S\ *\ l. »5'A \ ^ '•_ SïsSWS <5^*>x *♦

31. //^ *y* ^5'x'._

s^\y <%+***■ '5 -c \t,« '._ ^ ^ ^ ^^ ^^

Sluiten