Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xy xy <x/x x\ O >v <Cx \V

+* *\ \ ✓N<^*^ '<-C «5k \ ^5- ^<_".^'ï>. 21: xy \V \ S^\*'s£> SS ~s- *\ ^ ✓✓

^ N \v '*4 a^\V ^

<, ^ «"x W /\W *'5s^\*\^*\<Cs ✓N /?N

XN «5X ✓✓ W ✓N <CS

<Cn \ /s^*\'*.'*^s\\* \ \y <. W}

>5\ '♦. /-^ V^'^> ✓\<^t,'x#x

*\ ~S *\ /C- s* ~ï *\-^s '• ✓n ^ «i yjv *5"

« • # ♦ N #

22. *'<Ss^ t, '♦. ^ ^ ^ NV/xi^y/^ ✓✓ ^ *S xy ^ *5s r. ^ ~S~ xy <Cx *C

^>0'»^ K\^*S*\ 'y0 ✓N *•. 'xi'Sx ^ /^

23. *S<C\\ \ V^- *vi t. *5 \ r.^-

'✓0> ✓N ^'ï A^'j'', ^ \X/0*S

/k*x xy xy *♦ ^ xy ~.' r. X ^5 ^ /ïn

A *\ «-S /ï\ *• OAV^ WVX

♦ « •

\y Wn /Jx r. >xi '♦ ^ «• "-V ^ ~S- «C ^5- *x

• • ♦ #

24. xv ^ Vc xy^^y*x\^ /?v /O ✓✓ <&,

*C *x ~x xy W. ^2 'x >0 *♦ ✓✓

♦ » # ♦ *

V ♦ > ♦ #

^ v >, A// \y c-c

*® \ '^'S ^ ^ ^ ~S \

'x *<5s ^ /O ^ ^ '^s * *\ *® <Cx '^✓N

25. xy *v,*\ n /ïx </> 'ï <ïv^/*_ ~t< ** *\

*® rs A<-*♦, ^ <5k. <, ^ ^5- \ ^

^ Ks'x."'*, S\tt'^ W^A}*5/ïn <^\ ^ '•

v//-v^ '• \s s\

* ♦ ♦ « «

/Jv ^ >ï\ ^ Vï\ ^ V?\ ^V?N <^\ " /fs ^ ^ ^ '5 ^ *s t, >x *<5^ «- N

26. #>© *\ \s *♦ ^ /?v ^ *s '*^s\ ~t-r$s\~ï

0 *

*Z /ïx *\ ✓% X *♦ /ÏV /O ~-'>v ^

♦ ♦ N • #

27. •/nvs/. \ w r. *Ci t, >x \ '^v//

A V a) // ^ A *5 N ^

'? *\ "«i. W *• /ÏN *. V ✓✓ ✓> *. N ^ <<^ XV *♦

> # • » ^ « *

*Cx *\ N <»'^5"9.

xv SX Wx ^ \ Xi *• ^ *• /O ^ *x « * ♦ ♦

Sluiten