Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

« Vï\ /O *. x, \ ^ \ f* V \ ^\

<\ ^ ~s *\ <5^ *\ <, <cn /^ \ >v -V

^ ^ ^ ^ ^ *5v <x>v£. ^ \ V. ✓> /?\

~s ^ *S ^ /?s V <»V W '•< N^ ^ ^ r. ~N

1 U \ «^ ♦ • # > > * V # >

lö. AJ/ï\ ♦_ ^/?V/ÏS ^«(O <&, ^ »® «s <r\

19. *<Cs '« ^ ^ ^ </>*. ^ *\ Vf\\

W ^ K ^ >v av A^nv^

W '♦, ^ ^ V ^ ^ ✓N *\ ✓si

« V' ^ ^ a< '5 "•_ ^ ^ \/ A, '•, \ >.

20. <-c // v ^ v \ ^ X5, /O ^ ^ V.

>Cn ^ ^ *■< '• <✓ ✓✓ V?s a) > 'J * *s»\ Ac* • ♦ ♦ *

i V « #

^ X «- ^ C< \V \ ♦

21. ^ <C^ <C\ \>^X*<5S'«> X;-^

^ *- '•. ^/Ï\/?N \X </> *5 \ <.

22. ^5 ^ O ^ Vr\ ^ >< //^ '•_ \s\S\sïssï.

\ ^ ^ ^ ^ *»# ✓N */ïs «- *s*s <J^ ✓s/s

\/ï\ S^ »# ^ ^ v// ^V/ï\*«~ /ÏS

~n *\ ^ *\ ~s t, ^ ✓> ^ \ /fs /O *\ A^s ^ /Jv

23. *n ~Ï /Cn ^ ^ ^ *5 ^ \ K\'«- ~ï <CN

*. ^ «^//tN '•_ /O NV ^ ^ %✓ </> »^5

\>s \ ~ï \ \y ^ // ^ <<\ »\ ^ ^ «5^

i »

\* *\ S\ \

24. /ÏN <, A^. /Js /Js ^ *._ *<f<ï, *^^.^/ïs*«

^ £. »® ♦_ «N \S\St*$\s^ S~^ \S ***. f \ *^S *\ ^\ ys^.

• ♦ ♦

25. ~s ^ a <cs /ï\ \ *}?../>.

V//^/'^ NV ^C \V '♦ V. ^\ ^5, *. ^A

• • ♦ «

^ <^\ ^0 ✓✓ ^ <c^. V?s ✓✓ »S /?S *.^ /Js A<{- »\ <5^ *\

26. f- ^ NV ✓✓ ^ '<^ t, c. '5 *N Cs W\

^ N ^ \ V //

27. ^ \ ^ Ti «5^ *\ Vcn *«S,^//^

^ N^ *® ^ ^5 /^S '. ^\

• ♦ ♦

28. ~SN<,~n A /?N <CN ^5-'^ '.# f> ^ ^ ^

Sluiten