Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* *®#AA^ «• ac ~i y^

22. K\ ac-'*. \ '♦. K\'c. AC A^ K-- w/?%*♦. /ts

AC '*ïv ^ ^5 ' * AC *S

♦ ♦ *

i ♦

<»V •,

♦ \ « ^ ^ *

« ^ ^ *0 >s «*S ^ ^ ^ ^ A ^ ^ •.

♦ *

23. 'cc >v^\y \ k ^» <#- *\ \\s Zs '*.

A®*>, ^ AC irs Vc\ «- ^ AC \V ^ Ai »® *S «A\ AC

• ♦ • •

f>*>s <Cs *♦ Ai «5. AC*® AS AC

0 0 0 •

*® *♦, ✓✓ r, *.( '«■ ac /ïn /?\ c*^ Vi V ^ '<■ «*S '•_ \S **: Ai Vï\ As ysi \y A^s ✓s *s \ ". />,

24. *®'>> r,Ac*i/^\ *« v aaV '•, AC ^ /Tn '^^CÏ'», AC> *5s ^ V 'S- As ',£ *S '•, '.' ✓✓ C. A As*C*- Av \ AC

ac ^ * "<5, ^ ^ ^ <- *>*

✓✓ '«i *5 <>*< \ *?\'« '^'ït.X^ As ^ ^ As *s V?s '«Ss X> "^a®*® *v«- As *s #<A «• *\ a® *s AS

25. AC-*5^ AS*«C

/■■'. AS AC- ^ r, * \ <, A\ V?\ \

• ^ ♦ ♦

^ K\ "</ \ ^ +$■ ♦ ✓N /N ✓N

• « • ♦

Aa <, cV>. \y r. >- \

A^A/^^'ti //A^^

As*SAi AC *•$)<,>-

CV OC> *\ A\ /ï\ <C\ '♦. AC An As A^_'^ C* </^ *.

26. As*CV ASACA»SX^AC

• 0 * 0

'Ï^-\^VU\ t, A^^'^/ÏS ACASAS //

27. *®V *♦. As*W AA^^A^^^'^ sy^/^

a^N>v O V A< A As ^ X

'«_ A-*«- AA^-aaa^^^W-'^ A-caa ysi^^Ac XN «\ \ ^^<5/

28. Vi\ AA<-V^vr,w'> /s\'<c^ AA^A^A A/A.

» ♦ 0 0 ♦

t, •C^V A^N^^ Ar,^ A<-^^>. Ai «S ^ «5^ ^ AC- \ *<J. A^ ^ A® A^ ^ AC' AC »5<»^ /7^ AN AC

"V'^^'W-'', A^CC- AA<-A^A(A(AA^W>-

29. ^ /^^^AC *<5s As <5s*\ *♦. Wsac^'A\ A#W

A AC A^ A <As AA ^ CC-' >, Ai A^ ^^♦sWs*». ^

Sluiten