Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ " \S " V aJ ^ t x'>.

15. sx ^ >- \ sy-\*<s\*s

✓0 ✓N<C\^ ^/vi'«\} «\i ^ Xi/""i <c^>s * X

<, >s X> /^> X *9 ~ t, X '\ " ^

S\*s ✓\Ws<C\ /O*Ai AiV. >0 <C^X

16. ^ ^ /^i /5\*>s ^ " <, ^ *♦.

^ *\ <si ys /js /^ w- /?\ ^ \y S~$ <\

^•\sws\*&>s}*\'*t *<SsA\'^ r.vA> *♦. // ^ ^AAa) *9 " K\ WA^ ^ *\

17. >\ \x \ W\ r. ^ V A'O \ /f-s/ïs^ ✓0 <V*^V ✓N A <*s X ~S *\

# >♦.> . > > x

<5^ *s /ïs xV-Ss •,

♦ x ~£. \v /O X ^ <. ^ <, X ^

♦ ♦ • ♦

t ^\ ïs*\ \^\ *

* *

S\^ *« " <. A*.*^ V

18.

* V <Cs a* ^ ^ *\ ^ ^ Vïs^ A># *9 ***■*&.*>■. *.*<• '•. ~ ^ A^ *s X> Ai ✓sssW^sW^'*. ✓✓<5^A

A*f- ysi ^ ✓✓ *\ <, ^ X A^i ^ ^ ^ ^ Xi

19. AAs ^'^/^^V/!S '^✓n\ '« V A '^^'. •^/✓✓A^a\ \V '\ A^ 'ïs

20. '<5^ ^<5^ *\ aan*"*■ A\ a<- *S ♦. A^^

/* \ xy/^^y V ^ v a '•,

A*Ï- yjs *»# AAS^Vïn^N av^ A v> t, Ai *i

Awf. /^f *«- ^ ^ '♦. ^A»Ï'ÏA//N <.%✓ ✓N A^

s*\ s\ Ss 'K\ *♦. ^ ^ ^ a> ^ sx xn ^ ^ " ^<//'*, ^ '••

21. '«■ N ^ A >Ai^*-. AV ✓>XN^ ✓✓ A '-# .^V

/^v/VVrv ^ ^ \ ^ a^^'S^

<Cs ^ ^c- SX ^ £. *\ ~5 <^N '^'ï

A/«»J \ A ^ A> V A A *\ A S^-

v t, nv t, «\i*A> VÏ\ /?\ <, y^s ^ ^ S*$ \s ^

//^^ A*\/0 /0>s

Sluiten