Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12. //^'S ^ a<.^

^ *\ r. Vfs ✓✓ «\ '. r,^

AA. ^VA)^AV^'^\

*5- \S \Sa ~ï A- Vïs ~Ï ✓✓ ^ t, >V A*^*) <, *

W ^^AU\ /^V* S.^ \^ \ ^ ^ V<~ \X *} SS ^ V. ^Ws'.,

13. a*.*},^ //A«,^^//^ \ ViS\\

14. <c\ ✓> AO >~i A#s ^ r^ /r\ A^ ^s->V ss/», *>?*:-

'/is A^ ^ ^ z/^^^', <Cs r -s

# • •

A} t. ^ AA- r. * r, <5k, ^ aas NS t, A*; ^ ^ ^

^ ~2 \ "*A^ ^^.v> *^V^ V5-<.A*\

15. V'fe^svs/.. s\n«^*}

\ »$ »\ ^ «O *® <Sk ^ *♦ <C\ ✓N

« ♦

'❖VA's^AAA^/i.% A} vV sS.SN «\ ^ J A^^V'.*S *S^*. A<-^*S\S

<^-*'^*®1 *i- Ks *\ \ AAS '.^ '/^ ys«J. yjs

16. s^ Ks ♦, <,a^ *0s\ A^ *® x\ ^ '.^ Vs-\s/?n

A^C^ A><^A<

SSA5^A*aax\ ^SS~«£V* ^5^/^ ^ Ay sV^ AA vy X^*&\ ^ ^ ^ ,5

>ïx "ï^~$\S\S4 »# S}s \s/sï\ A<V^*\SA?\

17. ^A*^aas^V^\ ^ A^ ^ "®\

VZ/SV^^ SS#^N*A* *®.VÏ^~^A*\

^ ^ A} *\ <\} A?\ X a**. */5s A?v A^ \V >\ *$■ * ys». *.

♦ « •

^ ^ **s ^ ^ ^ '«Cs \S ~ï %5^ ^ a*5- *.

/^A^SSAAv ^ V^ AAx \y >\ ^3.^ ys^. ^S^AS*.

*®%SS **W*^«9\ ^V* *^SS#*N^\

SSN\s/*r.<*\ ^ ♦

18. ^-c\/Js \S A} ^ ^ a^. AA-A^ *• r.<^ï-

V . . >

AJ S\ A^ A^- * ^ ✓✓ ys*s ^ ^ S\ »\ yv}

«-^><x>ss a^,«^<,* <5^ A**^'^ *^A^

~ ^ \ S^a} «s n *® ^ «s r,^^/ <<

^ ^ *® 'Ss ^ <Cv AA- <cs A^- *>C\ «Cs AAs

^ N^AO X *\ *C- *S ^ *S AA, A^Vr-

19. /^AAv/^ '^✓✓♦s'.^ ^ ^ A^s <_ <5^ ^^ ^

Sluiten