Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12. s\ *\ VA *}/c \ \ /r. Xi ^ A A ^ /ƒ. V^ v/aa~ VooV^v/'».

^ *N *\ ^ Vïs *«( /O **'*9 Sï\ /"C *$ A\ /<{. *.

AV ^ Xi A\/?\ '*^ '^> ' • _ <"C xs «\*>0 /m;

'*5v 'S ^ '<ï <«• \

13. -^ V. ". ^ V co'^ v '•_ sa^Z-V^ /O ^ NA AA~N^*._ /^/?\ VA % *\/?N X/s

^ '^X> AA «5jV CC»** VA\ /O A\/j}-« N */5s

^ <V A\/>C A^\ V* Xi

'5 *N ys} AV AV ^ Xc A\ CC «5, r. "S1 \A '•

~n ~N X> ^ ^ <*C <CN Xc t, *$ A\ \ ^ CC^ >, *. /-C ^ '*, '*}^ *$ ï& Sï, 'n'K\ ^ /ï\

W~ *& *•. /^*cc ^ Xc \v *s <CN *•

14. /^/^VAV?s A^^-V%/^/?y<,/OX>

~*<s CC f^fi^s AV>iAV

15. /^c SZ\ /^ r-xs ^\ s\ ^ Afs av; ȣ. ^ *, y^

'cc /O A?- ^ AA *\ «8, 00*£ ^C NA \ *CC '«8, CC- *\

'CC- '^vV^CC*', V«R,^X} In 'S.^5^® ^ AA a\ /?-. ^ va cc s^'f.\ cc Ac^c^

t, * Xc NV *N AV /^C KS S\ ^5- ^ ZNC \ '^ *S ^S> 'c ✓>

^ "'O \ X ^AN*^CC\'5NU\ C\'^C

1> > _ > ♦ . 'v .

*v C^ £. \S ♦ ^\ ^ ^\ \^ \x ^ Cl *\ £.

# # * » r\ v rv

16. \A VA yj\ A_ *® <, Xi \ VA VA '•_ A\ \ *-Z f V?\

> V > . .

^ ^ V ♦. *»^c *N /^*<8,

"S VA/J\ *ï^*9 *9 yfs ^ NV-C \y *♦ /^

♦ ♦ ♦

C< ^C /^ /ÏN '. '^C< ^u ^c'*c*\ >c. \ t, -ï *<C\ AA <5^ '•, ^^1

^ VA ^ »s 1 A\ ^5 *»

* • *

1 ■ **\ A\ VA ^ Xi *\ ^\ /sc ^ /^C AA *i.> >>

> #

2. Vïx /^c ^cc W ^v '•_ vaaa^Vcn *nc'/; cc

Sluiten