Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15. '< ^ ^ X ^ /O^ ^ \

»# /^ /\} »\ ^ y^ Vc\ s\ ^ *\ ^s*s <_ ^8- ^ *. ^ ^ ^ ^ ^ ^ *S ^ *8 V?\ £. *0 W\ ^ ^ V^ K\ ~ \ ~ï \

*S V^Wn<CN

# ♦

✓N *\ /^ \ ~i- K\ ^ W ~S ✓% ~. .*© *.

^ « #

/O ^ <cn V?\ <, *S*$ \ *S<£ \s ^ '.

16. -Cv-^/O^AN^ '<i K // v'x /ïs '•. w ~ï

W % O* .Cs

s^ OO^S V\^A .~J

✓N^ '^-5^ /^Vt- ~S-^\

_ # _ > * ♦

*7\ \ *s# S\ /^s /^N ^\ S?s S\ *\ S?\ ^ «\ x. ^

*^«"S-V}/^ O < N \ A //^y^N

17. Wv '•, '« ^ OV <5^ t,

*® ^ *\ ^ *\ ^ XN t. ^ *. /Tvnv^ ~

« • *

^ >Tx /^ ~s ^ 'V'O *^>

18. f " ". ^5 a. ^ 'j sxWv*s <, >si*.^ /r V. v

^ S\ S~$ ^s'^ S~$\s\ss*^s*^ï

* * ♦ ♦

^ ^ ^ *♦. /s) «s, <»✓ \v ^ ✓✓ ^ ^ *©

♦. ^ ^ ✓✓ ^ A<; ^ <_ ^ ^

~ <• * \ ~ ~S* ✓N *s /O /O T. «5s ~- ^ ✓✓ ^ ^ *'. ^X^Vcn vav V ✓✓ £ t, ~s- '•

19. \y^ * A^/^-/ï\ <^N \y s-~ *-5

• ♦

/O'C'x/^ ~t ** ^x <C\ ^«s- ^ *♦ ^ /y)

/O O ^ /O *C~ *s \ £c '•

1. *s W\ ^ V

*»*•. ^oo^sv'».

^ «Ss<s ^V'-, X ^ ^ «\ /^

Sluiten