Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ /x> a$ *x aa ^ \

1. K\'«- <*> *X /O AN ' •. «V<Cs ^ O.

CO*X^^<Ax ♦.

2. ^ CO** \ ^ '<£, w'<^ <Cn *♦. //'^ «««ON^ ^A'*.

ac~ *x '•, ♦, ❖*"

A< <X>V*. /?^X><,~SV*x <>*

Xfr^ ^ X A '•. *« A* /* <> a^ ^ ^ *■

aa'. '*A*S 1 X A>'A> xv<,A* rfi^A* '•.

/^y^-yOX'Sv/^ ^ AA ~§ ***\ ^ x^ «x y-x 'ïs

~s *s~ ^ V '\

3. /^/?sxi>xy/^ co'* \

*-$■'• ##ïs <<• CO *x ^ a} A^ *. ~* **> ^ ^C^CO^^V '. ^ r, a< "5 *s <*> *\ ^ /✓ *\ W^"\

\V xv *> xy *x A '<^^5^5- 'S. *5" ^ ~V ♦.

♦ ♦

Sï* \S \ S\ V^ c<- CO *\^>/s}^\», ^ ^ ^ ^ ^

r, X «< <»\<ft AWs ^ \y/^//A

16. a ^ 'ï' ^ *x aa r, a^. •

f

<. A\i V>. A<J- v^ « '•, A$- Sï Sï\ tï SS '. a}«5, ^ O V, A^' A V' ^ ' « '; A

A<- »® * • £ AA VV Af ✓✓ Ax ✓X A/^ A} ^ AA 'ïv

17. 'a^'', /JvV*A£XV/^ *}'^A> aa-v'A *<9kW^X 0*AA XV

AA. ts'f\ A A^V A} AO <, A} A/, $)<,>, ✓✓ A»

18. <S^AA\^aa'.i /Ï\ V AV^> sV \ Vf\ CO *X <5> *•

\V \ '^*ANA ^A<-^AA->5^^ AA^

19. xv XX <i\ AS\*« A^^AA^AA

vvX/N-sV^ AA/^VA^ AiV^ <5> <. A *•.

"*A ^ '< AA A AS^ /O <5s <. AC AA^ AV ',

'O- ✓✓ *x Ax ^ <■ // ^ AA XV A<" *A. 'VAAA ^ CO#xy *♦

Sluiten