Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ N ^ X ^ ^ *S *«# yxi ✓✓ \V

15. r, X \ /^/^<5^/^^n V^( *4SS^'\^

/fx ✓N ^ '. SsQ. «\ Vc\ /fx ^ »s

\^'\ ** S\ -^S4S\\S/S\ '«Si,*. *\ »«• <s ^ «5^ ^ * \ /^\ xs*s /^ «\

•JvV//^^^ *.

• # \ * •

16. *V ^ ^ C'. CO *\ W W '• Ks\~ï**S}s ^ ^ ^ *S \ >x '•, ✓✓ t, ^ ^\ «\ <0 ys<5

17. t, x ♦. /; V/^^ir>^A»s // /■-; «\ ^

'-St-^/ïs ✓✓■^•\,Cx ^<-*\ K\ ^^•\^3'/ï\ Aï\ <C\ ^ *\ *c'>x

~'\ «5x^0>

/frx^^VVV/^X ^Vï xv /^Wx \

^ ^ ^ *"S •, ^ ^\ *S *\ *^\ '•1 /s^ A> \x

18. ^✓N/fx V «"\ •»£ «\ /fx Z7\

*#x *$■ «J, SS S**ï £, /ï\ *$ ^\ *♦ Sf\ ✓✓

* ♦

/In^.<A^ ^ <" N *V>x *'\'^*s

* ^" 'ï\<\K\\'^ 'i.W® A^'J '•_ \y V. ^ ^S \ ✓✓ '5~ *\ ♦ _ \V \S^S\ *\ ^ *«- ^

19. *^,^X> *<5x^ «k *^/n «s ^ «5^*^.\ /jx/jx/0

V

✓N^NN/^ ,^^5, '^**/ïx *+~ï

*\~ï'\ fs ~^K/•*. ~ï s^) s>.~i-ts\^ S<ï ** *\

20. <^<s <.«^<,xv\ ^«5x^*.. /Ts

^ >x XN \S yx*x X '._ S"*\~ïS\*s^)

^ X ✓✓ -^5- N t, >x ^ X Ws /fs ✓✓

S\Sï,\~i-'^ AA^^\«v >N>^x ^

'S *\ '5 ^x ^ '•. '<SX^/s<Ï-^^

^ ^ ^

NX*\'3^ ^C^J/ïx X^V A^'.é

'«• ^AsvV'^

21. ✓✓'x^^•rix^ ^^^>x\ A'<wva

^ S\ \ s^i- '.^

Sluiten