Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13. *s '5 as 'i a '1 ✓\'sa;/^a4sa <, ^a \ as a5> \s as \ as*aa- v^n<u'',

as/0«^~s va

As \ As /si x as *s *as ✓✓ ^a * \ <a **. <sas\sï

14. /a^*"^ as\ a#)1^ a a 'n>^ afcsvas\ as as//s/ïs '^aa «\ *s as ^avh* aa ^ »s ca sv 'a *s *s/s v\^n<, '"a xi ♦. as aa <5^ «s *a *\ ^*s ^ >s /^ as ai s^-. *as x} aj* ^ *a >s

^s a n as /si as**, /osj/^./'aas

^ aij /s/s* x x's ~s ^ ^ /-^ ^ \ >s \ ^ " >s 's

✓✓^,/sa**. as aa ✓* n ^ *\ £* x x \\y\y ** *s «5^ *s * v ✓✓ '^a/5\^ *3" ** *

<./sa\ *}/* s> a(^ n as «*a*xi aa «o •n ** '♦.

15. as*aa aa <x> *s aa sv '♦. v 'it- /^>*as sa as *s ~s \ as as sa <_ as as vxv sa *\ a> *s*>i '' ï$ v*? as *\\ ^o'ssas'as ^ a < n

16. as *a a '• ~s as sv^asas*» as'a,»^'

0 * ♦ ♦

•t/*as *«5s,^5 ^ '^^a^a syaa\y'.( "'ssaa' */0 as *a *5^ * **. ^ * as /si *5s as <, /o ^ as *aa sv \ <. x *«5s *» as aa^o *ss \ ** \

/s*. »s *\'^j w »; a ^ *® ^a^a^x * *\

*» as *♦,

17. *aa^>aa v <> as as as ca«>\<a^/\ av vïs /si^^as \ as as as a^ as '«ss aa *s 's *s as as ^a aa ^ ^

18. <,>.*♦. as ^ *a a> *5 x ^a *as \ /^a<*^as as ^ n <5^«s^*as ^.♦s'^s'as /-i as **# *a *$■ as <./s#sas\ aas^n^-^ ^^aa 'a^s"

^ /s<j> a<-^ ^ x ^ /si a^ /si ^ x '♦, *i/^ ^,/siyyas

/*a as <5a rx>> sv ^a*a^ ^ >s aa ^ ^ ^ *9 sa /si /!/ <5sa^ as aa*® as/0^~ aa

19. \/«^ sv «s ^ as *♦. as*aa- /a^s'as'a*^ ', as ^ «5^ »\ *as as'*.^<a *s '^aa-aa ♦. as as /o * <5. a/s /a *♦ v. ^>aa as^as v^a as

x ^\ * * ♦ *

'a ^ aa '♦. *aa ^s *s a /a t, /^ aaa^'>v^

Sluiten