Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14. ^ \s s\AS '•, '-c /: s~. fAO'f5\ aa ff-

WA^^ AAÓO<,f^'5

\ co ^ *♦. AA ^ ^ AN *x f5 *0 NV

> > \ . > . V

AA ^A <, >, o r, f< '5- *_ fA *A- AA NV AN

15. <^\ *♦. f^N f5 <, O fA_ f Vïs

f?- '• /^f5'i<CN/^ f f W AA fA t, «C f?N *•

• # N • • •

«*SA\Vf\ AN f5 O <5,, *N /?s ^

r, X *• aa NV o AA *ft x. st- f< *® AN

• • *

16. f^f£\ v av'^ f*A ^/ ^ >- ^ ^ '♦.

✓✓ \y *0 x/ ff- "♦ '« W- na /ï"" A"^ O

* ♦ •

» • ^ # V #

^ /s^. « A\ *S *x «•£ *N A \ A ^"5*C ' // ".

A f50'a\ fS ^ *n V f5 fS nV ^ *'♦.

/jv // ff- »\ '• *«• <_ *® ^ AA '•_ /?- *C /?<5^ *\ v ^N A%'0 ^ fA- *♦, fS-*-A *N

17. f> '5 «N O N 'vt< OU ✓> V ^ *\ Wv *♦. >ïn

NA Nf f© /Ïx AA W O AA 'V AA O N Nf V AA »N ~S N • ♦ ♦

<^\ 'S NA '<ïsAA *N »; *\ l " '•_ /^ AA O *\ NA

^ ff- /J\ f^- fj ^ ^ *N *. ^N NV f5 ^N ^ f5 'S sV /ïn SS *<■ K \*<-'*. .AN NX A A '.AN ^^AA //

sV O AA <, AA *>x AA fA * <- f-C '» 'S '5 /^ f^ ^*f > ♦ # > > \ ♦ *

fA- O *\ ^ f- «5- <'. O*\nv o fO'S \ ^ z^

18. f. ''; v -v. \ ': \ -\ff f5f5S^>\sk^'\ f5

<^f< *. V AVA ^ w <»0 ✓/ « </>,'*,

V /✓ \V '•, fö<^fTN.f<> f5***5'x^f- \**

*«5 \ '«5 NVf^*», // ff ^ f< A *\ f5 ^ /' *n A ^ •x 'Jx *\ X v/f "'f f^N <C \ *♦. ^ <5 <, >- V A ^.f^ff V A '♦, //ff ^ A\ f5 ^ NV <CN ^ \ A V t '5 A <. ". ^V<?5 ^ >- '«

19. \/V?N T. f^ ff^>x /Tv *♦, f<~ ^ '« V AN \ ffk>^ f5 ^^f^ ^ <Cn 'O ✓✓ <> f «5 f<; ^ fA <x> O '♦, A A f<- ✓✓ /5n '♦. f5 ^ ff v ^f5t, nv t, A^*>- f; /✓ NV o /✓ *♦. AV//AO // % f^- AV A fCN <?A~ N'ïNA f^S Af *N <5^ »s ^ f< < A ZA ^ '•,

20. f5 ^ f^5" \ V*\ A*\ A ^ ^ AA 'A O AA AA

Sluiten