Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'*<' *Sf>\ ~ ~ V-^ '5

//^XV»,'., s^s^^\«S\«s V ~ï 14. ^'♦NU\ <^/*\ <**/*

^ \ ^ * /ÏN « *♦ \ ^ ^ ^

'***>•<*\**\ y;s~» '^\<^\*\'S^ V//

>v *^,^\ ^ **. '«✓>« '</ /\A^^J

« ♦, ^ ^ Vt\ <cs ✓✓ O « ^*x « t. O *s ^s^r.xv ~too^

15. Ws\ *sVs ^

^ O. ^ N /fv W**\J/ ^ ^ **Vrv}\ ✓✓

<V«Hx ^'vv^N W,\ ^ ^ X ^ ^ <** ^*\#

V ^ ~ 5 *5 ~ <W^\ «*✓>

«* V*

A^V?s V^/

16. '-5s^^ V^

/O *>✓✓<.« \ ^'^'«-//N^'s^^ "N*, N* \SS* *'$s 'N N *s /{s

^ ^V*\ «\A >s <Cs ^ •© x\ *® *.t ^sV\rrs*\ ^ W <£*^*+ «*V^

17. «co/.. <^*** «^/ts *e^«5^**Jfc\

****** "N*^\ *^*}*W#V* *W/ïs ^NAAV^U\ Vi^V^N

18. rN.cs ♦. 4*s}>\*}**/«. ^ " "Ss^/ïx/rs ^ \ ** *»

♦. ^v'-^/^ «^N/ïn *w'*. <s^sVc\« <> -9 ^ ^ **<5^

❖s^*^**<i® *W/ts ^

Sluiten