Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

91.

Saridiii!

Koela!

Haal voor mij goed papier, goede pennen, en zwarte inkt, ik wil een brief schrijven.

Inggih, sandika.

Dit papier is goed, maar de pennen zijn alle slecht; breng die vierkante tafel hier, deze is te hoog (= kedoewoeren).

Inggih, sandika.

Dit pennemes is bot, haal mij een ander dat scherper (scherp) is.

Inggih, sendika.

Waar is mijn nieuwe pennemes?

Koela boten soemerep, kala waoe koela-tingali wonten ing médja idjem poenika.

Zoek er naar, ik herinner mij dat (= mijne herinnering) ik het gisteren aan je gegeveu heb, om (= dak-kon) liet te slijpen.

Inggih, sendika.

Deze liniaal is krom, haal die van sana-hout hier.

Inggih, sendika.

Deze inkt is te dik, giet (grondw. djog) er wat azijn bij.

Inggih, sandika.

Het papier vloeit uit (= ambelobor) ik kan er niet op schrijven , haal ander, dat goed (beter) is.

Kagoengan-sampéjan kartas sampoen telas.

Ga dan even (wat) koopen in de Ohineesche kamp (= patjinan).

Inggih, sandika.

(Winter, Jav. Samenspraken.)

92.

Ngoko. Krama.

kang ikoe ingkang poenika wat dat betreft; en dus, zoo dan,

diensvolgens.

wong! tijang! als uitroep: immers! wel! ook:

want, omdat.

rak boten immers, is 't niet?

sapréné sapriki tot nu, nu.

Sluiten