Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bakken? (= gekregen). Juist vijftig duizend. lFanneer ga je ze branden? Dat is nog niet zeker, mijn plan is, in eens één honderdduizendtal vol te maken. — Waar heb je' dien hoofddoek gekocht? Op de markt van Wadjak. Voor hoeveel heb je hem gekocht? Voor twee gulden. — Wat zijn die sigaren verstopt (= dedel), Sidin, waar heb je deze gekocht? Ik ben ze gaan koopen bij den Chinees, die tegenover de nieuwe toko woo?it (= ngadjengaken). Hoeveel pakjes heb je gekocht? Slechts 10 pakjes, dus honderd. -—■ De vrouw zeide tot haar kind: "je moogt niet te lang (= soewé-soewé) spelen." — Ben je al klaar met het maken van mijne schoenen? — Als je gedaan hebt met roskammen, breng het paard dan vóór. .

120.

Djaja, je hebt mijn paard verkeerd gezadeld. — Hoe? durf je hier te komen? — Hoe ben je hier gekomen? — De moeder zeide tot Djaka Kendil: //Wat is dat voor goed (hier = djarit), lieveling? heb je het gestolen, of heb je het gevonden?— Sidin, heb je mijne boeken al aan mijne zuster gegeven? Ik heb ze niet aan uwe zuster, maar aan uw' broer gegeven. — Radja Pirangon ontwaakte uit zijn slaap. — De duur van zijn verblijf (= zijn) hier, is nog niet bekend. — Door de kracht, waarmede Djaka Tingkir met de kris stak, brak deze. — De boepati's werden wrevelig, bij het wachten op den Dipati van Padjang, die maar niet kwam ■— Welk zadel wilt U van avond gebruiken? Het nieuwe zadel, dat ik van den Chinees gekocht heb. — Sidin, het boek dat ik gisteren gekocht heb, ligt daar in de kamer op de tafel. — Tk verzoek U, mijn' zoon te helpen in het opsporen van zijn paard, dat verdwenen is.

121.

Teng poendi, joe, awan-awan?

Arep tilik kakangmoe si üjanala; tiba olèhé noenggang djaran.

Dèk napa?

Lagi baé; ajo-ta, mèloewa sisan (= sapisan).

Daweg.

Sluiten