Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STIJLOEFENINGEN I.

VOORWOORD.

Deze stijloefeningen dienen als voortzetting van de werkjes van J. W. Choes en dergelijke.

Ze worden gebruikt naast de stijloefeningen ontleend aan de leesles en hebben ten doel den woordenschat uit te breiden en de leerlingen te brengen tot het maken van opstellen, d. w. z. tot het duidelijk en geregeld uitdrukken van, het geven van een goeden vorm aan hun gedachten.

Om het eerste te bereiken zijn tal van oefeningen opgenomen, als: het zoeken van synoniemen en tegenstellingen, het leeren kennen, verklaren en toepassen van spreekwoorden en uitdrukkingen, het invullen van bepaalde woorden als bepalingen bij zelfst. nw., als gezegden in zinnen, als zelfst. nw. bij werkw. of bijv. nw. Deze woorden moeten of door de leerlingen zelf gezocht worden, öf ze zijn boven de les geplaatst, waardoor den leerling alleen de goede keuze gelaten wordt.

Onder deze oefeningen zijn er vele, — de met een kruisje gemerkte — die meer in 't bizonder gegeven zijn voor uitsluitend mondelinge behandeling, 't Zijn de minst moeilijke van deze soort. "V oordat ze in de klasse ter sprake komen, worden ze door de leerlingen Eelf zorgvuldig nagegaan.

In de meeste gevallen toch kunnen deze door elkaar te helpen, door gebruik te maken öf van een goed woordenboek óf van de aanteekeningen betreffende de leeslessen, de oefeningen zelf bewerken en is alleen controle, hier en daar aanvulling of toelichting noodig.

Weggelaten zijn al die stijloefeningen, welke bij het behandelen van de leesles voldoende tot hun recht komen.

Sluiten