Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De trots van den. weetniet.

In ernst spreken.

Zijn tijd in ledigheid -doorbrengen.

De letter van de wet.

De 1 o e f z ij van het schip.

•Gebrek is 't gevolg van verkwisting.

Hij behoort tot de smalle gemeente.

Het over de hoofdzaken eens zijn.

De blos der gezondheid op de wangen.

De erkenning van ware verdiensten.

Met lust beginnen.

Tijdens den storm.

Dit is een feestdag voor ons.

Met geweld regeeren.

Het voet punt.

Zwak van lichaam.

Hij oordeelt naar den s c h ij n.

De oorzaken van den oorlog.

Er is weinig vraag naar koffie.

De bolster van de vrucht.

6. Yul een of meer passende bijvoeglijke nw. in bij elk zelfstandig nw.

■een toeval een streven

een opdracht een term

■een overeenkomst de perceelen

na beraad

in haast

het geduld

een verlangen

bij beschikking

na advies

een lawaai

een opvatting

een toekomst

de tijding

een ondervinding

Sluiten