Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overtollig, overdadig, overbodig. Uw opstel is goed gemaakt, maar de laatste zin is In deze vorstelijke woning heerscht pracht. Aan deze boeken

hebt ge genoeg, de andere zijn De arbeiders werden ontslagen.

Hoogte, hoogheid. Toen ik op deze stond,

kon ik de geheele streek overzien. Er sprak uit zijn

woorden. Hij keek uit de op ons neer. Men

spreekt van de van een berg, van een mast, maar

van de van geest, van gemoed.

Grootte, grootheid. Uit zulke daden spreekt ....

.... van ziel. De van dit land is niet nauwkeurig

opgegeven. De van de vruchten is veelal afhankelijk van de vruchtbaarheid van den bodem. Door zoo te handelen gaf hij blijk van van karakter.

Vriendelijk, minzaam, beleefd. De vorstin

sprak de zieken en gewonden toe. Men ontving mij

, maar volstrekt niet Mijn geleider noo-

digde mij uit, hem te volgen. Zich in

iemands gunst aanbevelen. Uw broer was zoo mij

met alles van dienst te zijn.

A a n d o e n 1 ij k, aangedaan, ontdaan. Nauwelijks voelden we het schudden van ons huis, of vlogen we naar buiten. De oude vrouw was zoo , dat

ze geen woord kon uitbrengen, om haar weldoener te bedanken. Met een gezicht kwam een jongen ons vertellen, dat het huis in brand stond. Wie kent niet de

geschiedenis van Baas Ganzendonck geschreven door Con-

science. 't Was een gezicht, die treurende ouders

bij het graf van hun eenigsten zoon.

13. Vul bij de volgende werkwoorden een passend zelfst. nw. in als lijdend voorwerp.

Men verdaagt ; wraakt ; boekt

wendt voor; oppert ; staaft met

; hekelt ; beheert ; knoopt ....

.... aan; int ; praait ; richt aan;

Sluiten