Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beloofd den metgezel van den houthakker te scheren, en dat z o u nu ook gebeuren; zoo niet, dan zou hij kennis maken met de macht van den kalif. De barbier had in dit laatste volstrekt geen zin en begon dus maar met het werk. \ oor de oogen van den kalif en de g e h e e 1 e hofhouding had de bewerking plaats en eindigde niet, voor en aleer langoor alle haren tusschen snuit en staart verloren had.

15 *. Gebruik de volgende uitdrukkingen zoo, dat de beteekenis duidelijk uitkomt.

Iemand om den tuin leiden.

Leelijk op zijn neus kijken.

Wie dan leeft, wie dan zorgt.

Als een vroolijk Fransje leven.

Overal zijn neus insteken.

Hij heeft het hart op de tong.

Iemand de les lezen.

Een plantenleven leiden.

Van de hand in den tand leven.

Men moet leven en laten leven.

Ze leven als kat en hond.

Hij windt er geen doekjes om.

Hij is van alle markten thuis.

Het loopt de spuigaten uit.

Hij is een man van zijn woord.

Iemand links laten liggen.

Iemands doopceel lichten.

De hand met iets lichten.

Iemand den voet lichten.

Iemand den voet dwars zetten.

Een spaak in 't wiel steken.

Zich het vuur uit de sloffen loopen.

Een kat in den zak koopen.

De deur bij iemand plat loopen.

Dat loopt in de papieren.

Sluiten